guideubon

 

มุมถ่ายรูปสวยๆ อุโมงค์ไฟฟ้า วัดมหาวนาราม

อุโมงค์ไฟฟ้า-วัดมหาวนาราม-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีวัดที่มีความสวยงามหลายแห่ง บางแห่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปโดยปริยาย เพราะมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ เยอะมาก ซึ่งพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ก็อยู่ในเกณฑ์นี้ โดยเฉพาะยามเย็นที่มีการเปิดไฟส่องแสงไปที่หลังคาพระวิหาร จะพบกับสีทองเปล่งประกายไปทั่วทั้งพระวิหารเลยทีเดียว

อุโมงค์ไฟฟ้า-วัดมหาวนาราม-02.jpg

เพื่อให้ผู้ที่มากราบไหว้พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ได้พบกับความสวยงาม มีที่ถ่ายรูปมากขึ้น ทางวัดจึงได้จัดทำอุโมงค์ไฟฟ้าขึ้น โดยหวังว่าจะทำให้คนที่มาวัด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ได้ถ่ายรูปกับสถานที่สวยๆ เยอะขึ้น มีเวลาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณวัดมากขึ้น

อุโมงค์ไฟฟ้า-วัดมหาวนาราม-03.jpg

ข้อแนะนำสำหรับการชมอุโมงค์ไฟฟ้า วัดมหาวนาราม ควรมาช่วงเวลาหลัง 18.00 น.

อุโมงค์ไฟฟ้า-วัดมหาวนาราม-05.jpg

อุโมงค์ไฟฟ้า-วัดมหาวนาราม-04.jpg