guideubon

 

พบต้นยางนายักษ์ กลางผืนป่ากว่า 3 พันไร่ ใกล้ๆ เมืองอุบล

ต้นยางนายักษ์-ดงฟ้าห่วน-อุบล-01.jpg

ถ้าพูดถึงผืนป่าขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนมากจะต้องนึกถึงอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย หรืออุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวเมืองอุบลมากกว่า 100 กิโลเมตร ใครเลยจะนึกว่า อุบลฯ เราจะมีผืนป่ากว่า 3 พันไร่ ใกล้ตัวเมืองมาก ระยะทางไม่ถึง 20 กิโลเมตร

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-01.jpg

บางท่านอาจจะยังนึกไม่ออก บางท่านอาจจะนึกออกแล้ว ใช่แล้วครับ ไกด์อุบลพูดถึง "ป่าดงฟ้าห่วน" ซึ่งชื่อนี้ ไกด์อุบลได้ยินเมื่อครั้งจังหวัดมีโครงการทำสวนสัตว์เปิดอุบลฯ โดยจะใช้ที่ดินส่วนหนึ่งของป่าดงฟ้าห่วนครับ ดงฟ้าห่วนคืออะไร....

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-02.jpg

ดงฟ้าห่วน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 3,400 ไร่ อยู่ในตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เดิมพื้นที่แห่้งนี้เป็นป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ชุมชนที่อยู่อาศัยรอบแนวป่า เรียกป่าแห่งนี้ว่า "ดงฟ้าห่วน" สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากการที่ ในช่วงฤดูฝนมักจะมีเสียงฟ้าร้อง ฟ้าคะนอง ดังกังวานสะท้อนทั่วป่า คำว่า "ห่วน" เป็นภาษาอีสาน หมายถึงอากัปกิริยาเรียกบุคคลที่ลุกลี้ลุกลน เดินไปเดินมา จากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งทั่วบริเวณ

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-03.jpg

ปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน แบ่งการดูแลออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) มีเนื้อที่ 1,563 ไร่, องค์การสวนสัตว์ 1,217 ไร่ และ สถานีวนวัฒนวิจัย 620 ไร่ อยู่ห่างจากทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 13 กิโลเมตร

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-13.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีมี "ต้นยางนา" เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด ไกด์อุบลทราบข่าว่า ที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) มีต้นยางนาประมาณ 2 หมื่นต้น ในจำนวนนั้น สำรวจพบต้นยางนายักษ์ขนาดเส้นรอบวง 5.90 เมตร (วัดจากโคนต้นสูงขึ้นไป 1.30 เมตร) และอีกหนึ่งต้นใกล้ๆ กัน มีขนาดเส้นรอบวง 4.90 เมตร อีกด้วย

ต้นยางนายักษ์-ดงฟ้าห่วน-อุบล-03.jpg

ต้นยางนายักษ์-ดงฟ้าห่วน-อุบล-02.jpg

สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) มีสถานที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ถ่ายรูปสวยๆ และทัศนศึกษาธรรมชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ตามหลักอนุกรมวิธาน พรรณไม้ตามประเภทใช้สอย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน วิจัย อบรม สำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-04.jpg

นางสุวรรณา ขวาของ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) กล่าวกับไกด์อุบลว่า ผืนผ่าแห่งนี้ เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อยใจของประชาชน ด้วยมีสภาพป่าใกล้ตัวเมือง มีชุมชนล้อมรอบป่า ซึ่งเข้ามาเก็บพื้ชผักจากป่าไปทำอาหารรับประทานในครัวเรือน ผืนป่าแห่งนี้จึงเรียบเสมือน "ตู้กับข้าวขนาดใหญ่ของไทบ้าน" ชาวบ้านระแวกนี้จะหวงแหนป่า และช่วยกันดูแลรักษาป่าไปพร้อมๆ กับเจ้าหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-08.jpg

อยากเชิญชวนชาวอุบลฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องธรรมชาติ มาเที่ยว มาถ่ายภาพ หรือหากมาเป็นหมู่คณะ จะติดต่อล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องวิทยากร ก็ยินดีเป็นอย่างมาก โทร.081-2822899 (คุณติ๊ก) หรือ 088-5951252 (หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ)

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-09.jpg

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-05.jpg

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-06.jpg

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-07.jpg

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-10.jpg

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-11.jpg

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-12.jpg

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-14.jpg

สวนพฤกษศาสตร์-ดวงฟ้าห่วน-อุบล-15.jpg