guideubon

 

น้ำตกน่าไป!!! วนอุทยานน้ำตกผาหลวง อ.ศรีเมืองใหม่

น้ำตกผาหลวง-อุบล-01.jpg

13 กรกฎาคม 2561 เข้าสู่ฤดูฝน จังหวัดอุบลราชธานีมีน้ำตกสวยงาม น่าเที่ยวหลายแห่ง และยังมีน้ำตกที่กำลังได้รับความน่าสนใจจากนักท่องเที่ยวมากมาย เช่น น้ำตกผาหลวง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

น้ำตกผาหลวง-อุบล-02.jpg

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 11,375 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2538 ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบไปด้วยเทือกเขาติดต่อกันคือ ภูแผงม้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 399 เมตร ภูพระทราย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 392 เมตร ภูหมีเยี่ยม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 362 เมตร และภูผักหวาน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 282 เมตร ซึ่งภูเขาเป็นลักษณะสูงชัน และมีที่ราบเป็นลานหินบนเขา 

น้ำตกผาหลวง-อุบล-03.jpg

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ นํ้าตกผาหลวง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร ยาว 30 เมตร ประกอบด้วยหินทรายปนกรวด สีขาวปนเทา อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี อยู่ชั้นบน และส่วนที่เป็นถํ้าอยู่ชั้นล่างหน้าผาน้ำตก ประกอบด้วย หินทรายแป้ง สีเทาดำ สีนํ้าตาลม่วง อยู่ในหมวดหินเสาขัว อายุประมาณ 120 ล้านปี ห่างจากน้ำตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 เมตร จะพบรอยคดโค้งหนาขนาด ประมาณ 1 เมตร

น้ำตกผาหลวง-อุบล-04.jpg

ภายในวนอุทยานน้ำตกผาหลวง มีจุดชมความงามของดอกไม้ป่านานาชนิด เช่น ดอกมณีเทวา ดุสิตา สร้อยสุวรรณ รวมทั้งกล้วยไม้ป่า เช่น กล้วยไม้ในกลุ่มช้างท้าว และสิงโต และไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด "ผาหม้อ" ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาเฉลียงรูปร่างคล้ายหม้อดินโบราณ และบริเวณนี้ยังมีจุดใช้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นพื้นที่ของ ต.นาเลิน ได้แบบ 360 องศาอีกด้วย

แผนที่-น้ำตกผาหลวง-อุบล-01.jpg

การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง

1. จากจังหวัดอุบลราชธานี–ตระการพืชผล เลี้ยวขวาเข้าอำเภอศรีเมืองใหม่ ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางและจากอำเภอศรีเมืองใหม่ถึงบ้านนาเลินประมาณ 19 กิโลเมตร เดินทางเข้าน้ำตกอีกประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร

2. จากจังหวัดอุบลราชธานี–พิบูลมังสาหาร ข้ามสะพานพิบูลมังสาหาร ตรงไปอำเภอศรีเมืองใหม่ เลี้ยวขวาเข้า อำเภอศรีเมืองใหม่–นาเลิน ประมาณ 19 กิโลเมตร เดินทางเข้าน้ำตก อีกประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร

น้ำตกผาหลวง-อุบล-05.jpg

ปัจจุบัน วนอุทยานน้ำตกผาหลวง มีที่พักรองรับนักท่องเที่ยวจำนวน 2 หลัง หลังละ 2 ห้อง อัตราค่าบริการ ห้องละ 600 บาท/คืน และ หลังละ 1,200 บาท/คืน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 097-3322075 

ขอบคุณภาพจากเพจ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

น้ำตกผาหลวง-อุบล-06.jpg

น้ำตกผาหลวง-อุบล-07.jpg

น้ำตกผาหลวง-อุบล-08.jpg

น้ำตกผาหลวง-อุบล-09.jpg

น้ำตกผาหลวง-อุบล-10.jpg