guideubon

 

หอการค้าอุบลฯ ชวนไหว้พระขอพร สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ที่อุบลฯ

ไหว้พระขอพร-สะเดาะห์เคราะห์-แก้ปีชง-01.jpg

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าวไหว้พระขอพร สะเดาะเคราะห์ “แก้ปีชง” @อุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน และร่วมแถลงข่าว ณ มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ไหว้พระขอพร-สะเดาะห์เคราะห์-แก้ปีชง-02.jpg

การสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง คำว่า “ปีชง” ก็คือ ปีนักษัตรที่มีธาตุประจำปีที่ไม่สมพงษ์กัน หรือเป็นปฏิปักษ์ไม่เกื้อหนุนเกื้อกูลกัน ถ้าปีนั้นๆ โคจรมาเจอกันก็จะเกิดการปะทะกันตามคติความเชื่อ และจากตำราโหราศาสตร์ของจีนที่จะมีระบุปีที่ชงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละปีนั้นก็จะมีปีที่ไม่สมพงษ์กันหรือปีชงกันอยู่ 1 ปี และปีร่วมชงอีก 3 ปี

สำหรับปีชง พ.ศ.2561 ได้แก่
1. ปีชง (100%) ได้แก่ ปีนักษัตรมะโรง
2. ปีชงร่วม ได้แก่ ปีนักษัตรจอ 75%, ปีฉลู 50% ,ปีมะแม 25%

ไหว้พระขอพร-สะเดาะห์เคราะห์-แก้ปีชง-03.jpg

จุดประสงค์ในการไหว้ปีชง ตามตำราเชื่อกันว่า ถ้าปีนั้นตรงกับนักษัตรที่ไม่สมพงษ์กับปีเกิดของตนเอง (ปีชง) ก็จะทำให้มีเคราะห์ร้าย ประสบปัญหาในชีวิต เงินทองติดขัด สุขภาพไม่แข็งแรง งานการไม่รุ่งโรจน์ ดังนั้นผู้ที่เกิดปีชงจึงต้องไปทำบุญกราบไหว้องค์เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา เพื่อสะเดาะเคราะห์และปัดเป่าโชคร้าย รวมทั้งคุ้มครองทั้งตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อขอพรขอโชคลาภอันเป็นสิริมงคลเสมือนการเริ่มต้นปีใหม่ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มีความสุขตลอดทั้งปี

สมชาติ-พงคพนาไกร-ประธานหอการค้า-อุบล-01.jpg

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า ในอดีตคนไทยส่วนใหญ่ ต้องเดินทางไกลไปถึงกรุงเทพมหานคร หรือ ฮ่องกง เพื่อกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเทพเจ้าจีน ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง อีกทั้งยังมีรายจ่ายที่ค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันนี้ ประชาชนหลายๆ คน ยังไม่ทราบว่า ในเมืองไทยเองก็มี เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย หรือ เจ้าพ่อเสือประดิษฐานอยู่ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการประดิษฐานองค์ท่านเช่นกัน

ไหว้พระขอพร-สะเดาะห์เคราะห์-แก้ปีชง-06.jpg

ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ 4 มูลนิธิ ได้แก่ 1.มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน 2.มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ) 3. สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป 4. มูลนิธิศิษย์พระจี้กง 1 โรงเจ ได้แก่ โรงเจฮกเต็กฮุกตึ้ง 1 สถานธรรม ได้แก่ หลินอินซื่อ (ไท่เต๋อ) ซึ่งมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ ไหว้พระขอพร สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง@อุบลราชธานี ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

ไหว้พระขอพร-สะเดาะห์เคราะห์-แก้ปีชง-07.jpg

นายวินัย เหลืองรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน ในฐานะเป็นตัวแทนของมูลนิธิต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ตามความเป็นจริงแล้วมูลนิธิในจังหวัดอุบลราชธานีมีอยู่มากมาย มีการก่อตั้งมาช้านาน โดยวัตถุประสงค์คล้ายๆ กันคือ เพื่อให้สาธุชนของคนไทยเชื้อสายจีนได้เป็นศูนย์รวมจิตใจไหว้พระ สวดมนต์ ขอพร กินเจ ทำทาน สะเดาะเคราะห์ เพื่อให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง ซึ่งในแต่ละมูลนิธิจะมีองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่กราบไว้แตกต่างกัน โดยหลักแล้วจะมี พระโพธิสัตว์กวนอิม พระจี้กง และนอกนั่นก็จะมีองค์เทพที่เคารพนับถือของแต่ละมูลนิธิ และคนไทยเชื้อสายจีนที่เคารพนับถือ

ไหว้พระขอพร-สะเดาะห์เคราะห์-แก้ปีชง-08.jpg

นายธงชัย แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวถึง การเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงดังกล่าว ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะส่งเสริมสถานที่การท่องท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ให้ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคารพนับถือของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานี ให้นักท่องเที่ยวต่างๆ ได้ทราบถึงสถานที่งดงามและเก่าแก่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักเทพเจ้าในฝ่ายจีน ที่นับถือสืบทอดมาหลายพันปี ซึ่งการมาท่องเทียวในครั้งนี้ยังเป็นการถือโอกาส ไหว้พระขอพร สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง เป็นการเสริมบารมีและเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวของตนเอง และถือว่าเป็นการเสริมรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย

ไหว้พระขอพร-สะเดาะห์เคราะห์-แก้ปีชง-09.jpg

นายสุพิชัย หล่าสกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งทางประชาสัมพันธ์จะช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้ง 4 มูลนิธิ 1 โรงเจ และ 1 สถานธรรม ที่ร่วมโครงการ โดยเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและศักดิ์สิทธิและเก่าแก่ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักเทียวต่างๆได้รับรู้อีกช่องทางหนึ่ง

ไหว้พระขอพร-สะเดาะห์เคราะห์-แก้ปีชง-11.jpg

สุดท้าย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี กล่าวเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ โดยกล่าวย้อนหลังก่อนที่จะมีโครงการนี้ขึ้นมา ตนได้ร่วมงาน ถือศีล กินเจ สวดมนต์ ถวายพ่อหลวงครั้งที่ 3 ในปี 2560 และได้รับเชิญไปรับประทานอาหารเจ กับทุกๆ มูลนิธิ จึงได้ทำให้เห็นว่า มูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีของเรา มีความเก่าแก่งดงามและมีองค์เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐ์มากมาย ซึ่งเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น

ไหว้พระขอพร-สะเดาะห์เคราะห์-แก้ปีชง-10.jpg

ทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ถือโอกาสในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย และกำลังจะเข้าสู่เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน หรือ วันตรุษจีน ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง จะได้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำการสะเดาะเคราะห์ให้ชีวิต ตลอดจนเป็นการแก้ปีชงสำหรับผู้ที่นับถือปีนักษัตร เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยว ได้ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรองค์เทพ พร้อมทั้งสะเดาะเคราะห์ ตามมูลนิธิต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ไหว้พระขอพร-สะเดาะห์เคราะห์-แก้ปีชง-12.jpg

ภายหลังจากการแถลงข่าวแล้ว ประธานในพิธี พร้อมกับผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง 9 ท่าน ติดริบบิ้นแขวนโคมเพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมกันจุดประทัด เพื่อเป็นการเปิดงาน และยังรับชมการแสดงเชิดสิงโตจากคณะศาลเจ้าพุทธก๋งอุบลราชธานี 

ภาพ/ข่าวโดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี