guideubon

 

ชาวบ้านตามุย อ.โขงเจียม พร้อมรับนักท่องเที่ยวชมบั้งไฟพญานาคในปีนี้

บั้งไฟพญานาค-บ้านตามุย-01.gif

นายเลาคำ  ขยันการณ์  ผู้ใหญ่บ้านตามุย  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า  การชมบั้งไฟพญานาคในปีนี้ คาดว่าผู้ที่มาชมจะไม่ผิดหวัง  เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย โดยทุกปี หากมีฝนตกลงมาในช่วงก่อนออกพรรษา จะทำให้เห็นปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคอย่างชัดเจน  และในปีนี้มีปรากฏการณ์จันทรุปราคาด้วย จะทำให้บรรยากาศเหมาะกับการชมบั้งไฟพญานาค เพราะสภาพแวดล้อมมืดมิดจะยิ่งทำให้เห็นปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคได้อย่างชัดเจน  คาดว่านักท่องเที่ยวจะไม่ผิดหวังกับการมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในปีนี้ 

อิ่มบุญออกพรรษา-อุบล-03.jpg

นอกจากนี้ ทางบ้านตามุยได้ยังมีประเพณีท้องถิ่น ของคนที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง คือ การไหลเรือไฟและลอยกระทง นักท่องเที่ยวจะได้ชมและร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านด้วย 

นอกจากกิจกรรมนี้แล้ว  หากนักท่องเที่ยวได้นอนค้างคืนที่ริมฝั่งโขงในช่วงเช้าได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นผ่านทิวเขาของประเทศลาว  มีความสวยงาม ชมวิถีชีวิตชาวบ้านการปลูกผักริมฝั่งแม่น้ำโขง ทอผ้าฝ้าย ซึ่งปีนี้ชาวบ้านได้เตรียมตัวที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนให้กลับไปด้วยความมีความสุข