guideubon

 

อ.ตระการฯ ชวนตักบาตรทุกวันพระ ถนนสายวัฒนธรรม หน้าวัดศรีอุดร

วัดศรีอุดร-บ้านคอนสาย-ตระการ-01.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรม พร้อมกับรณรงค์ชาวบ้าน ชุมชนบ้านคอนสาย หมู่ 5,6 แต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน จัดกิจกรรมในด้านศาสนา ร่วมกันใส่บาตรทุกวันพระ 15 ค่ำ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุดร บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วัดศรีอุดร-บ้านคอนสาย-ตระการ-02.jpg

วัดศรีอุดร-บ้านคอนสาย-ตระการ-03.jpg

วัดศรีอุดร-บ้านคอนสาย-ตระการ-04.jpg