guideubon

 

วัดมณีวนาราม อัญเชิญพระแก้วโกเมน ให้สรงน้ำเทศกาลสงกรานต์ 2565

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-ปกใหม่.jpg

วันที่ 12 เมษายน 2565 ท่านเจ้าคุณ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม อ.เมืองอุบลฯ ประกอบพิธีอัญเชิญพระแก้วโกเมน ให้ประชาชนได้สรงน้ำเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสรงน้ำพระแก้วโกเมนเป็นปฐมฤกษ์

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-02.jpg

ที่วัดมณีวนาราม มีธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อถึงวันสงกรานต์ จะอัญเชิญพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ พระแก้วโกเมน ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดมณีวนารามนี้ ให้พุทธศาสนิกชน พระภิกษุ สามเณรได้สรงน้ำ เป็นการขอพรเพื่อความสุขสวัสดีในปีใหม่ไทย

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-03.jpg

วันที่ 12 เดือนเมษายน 2565 นี้ คณะสงฆ์ พระภิกษุสามเณร วัดมณีวนาราม ตลอดจนชาวคุ้มวัดมณีวนาราม คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยากรซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัด ประกอบพิธีอัญเชิญพระแก้วโกเมน เพื่อไปประดิษฐานที่บุษบกหน้าหอพระแก้วโกเมน

สำหรับพิธีการจัดเรียบง่ายแบบชาวคุ้มวัด ไม่มีมหรสพคบงันตามแบบวัดป่า เริ่มจากท่านผู้ว่าฯ ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาภายในหอพระแก้วโกเมน ไหว้พระอาราธนาศีล กล่าวคำบูชาพระแก้วโกเมน และผู้ว่าราชการจังหวัด ขึ้นเป็นปฐมในการสรงน้ำองค์พระแก้วโกเมน การถวายพวงมาลัยดอกไม้หลวงพ่อพระแก้วโกเมน จากนั้น ชาวคุ้มวัดสรงน้ำองค์พระเจ้าโกเมน และขอรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นลำดับสุดท้าย

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ประกอบพิธีผูกผ้าแพร 7 สี ต้นตะเคียนหน้าหอพระแก้วโกเมน อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี ซึ่งเชื่อกันว่า มีเจ้าแม่ตะเคียนทอง 2 ตน อยู่ในสถานที่ตรงนี้ 

สำหรับการสรงน้ำพระแก้วโกเมน เปิดให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลได้ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น.

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-04.jpg

พระแก้วโกเมน เป็นพระบูชาปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก กว้าง 4 นิ้ว สูงประมาณ 5 นิ้ว สันนิษฐานว่า พระแก้วโกแมน องค์นี้ได้อุบัติขึ้นมาพร้อมกับพระแก้วบุษราคัม ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-05.jpg

พระแก้วโกเมน เป็นพระพุทธรูปอัญมณีในตระกูล “นพรัตนชาติ” (แก้วเก้าประการ) อันได้แก่ สีขาวผ่องเพชรดี ทับทิมสีมณีแดง เขียวใสแสงมรกตเหลือใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลไพฑูรย์ 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยมีสงครามกับเวียงจันทน์ ผู้รักษาการบ้านเมืองและทายก-ทายิกา ได้พากันนำพระแก้วโกเมนไปรักษาไว้อย่างดีที่วัดบ้านกุดละงุม (อำเภอวารินชำราบ ปัจจุบัน) และคณะผู้รักษาพระแก้วโกเมน ได้นำท่อนไม้จันทร์มาทำเป็นผอบใหญ่ คว่ำองค์พระพุทธรูปไว้ ด้วยเกรงว่าข้าศึกจะแย่งชิงไป การที่นำผอบไม้จันทน์ไปคว่ำ(หรือครอบ)พระแก้วไว้นั้น ภาษาอีสานเรียกว่า “งุม” วัดซึ่งเป็นที่เก็บรักษาพระแก้วโกเมนครั้งนั้น จึงเรียกว่า “ วัดกุดละงุม ” มาจนปัจจุบัน

ครั้งเมื่อศึกสงบลงจึงได้นำพระแก้วโกเมนมาประดิษฐานไว้ ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ซึ่งเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดเก็บรักษาไว้เป็นความลับสืบต่อกันมา ทั้งนี้เนื่องด้วยพระแก้วโกเมนเป็นพระพุทธรูปที่มีค่าหาได้ยากยิ่งเกรงจะสูญหาย จึงหวงแหนด้วยความห่วงใย พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามที่ผ่านมาทุกรูป จึงเก็บรักษาพระแก้วโกเมนไว้ในตู้นิรภัยตลอดมา

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-06.jpg

ครั้งเมื่อสิ้นสมัยหลวงปู่พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหับผโล) คณะกรรมการวัดจึงขออนุญาตนำพระแก้วโกเมนลงมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา และสรงน้ำในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-07.jpg

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-08.jpg

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-09.jpg

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-10.jpg

สงกรานต์65-พระแก้วโกเมน-11.jpg