guideubon

 

ปฏิทินวันหยุด ปี 2565 พร้อมวันหยุดกรณีพิเศษ long weekend

2565-ปฏิทินวันหยุด-02.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะรัฐมนตรี รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และให้ความเห็นชอบ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

สำหรับวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่
- วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
ช่วงอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (13-17 กรกฎาคม)
- วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (28-31 กรกฎาคม)
- วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
ช่วงวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (13-16 ตุลาคม)
- วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
ช่วงวันสิ้นปี ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน (30-31 ธันวาคม และ 1-2 มกราคม 2566) 

ขณะที่ วันหยุดราชการประจำปี 2565 มีดังนี้

1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

6 เมษายน 2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)
13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี