guideubon

 

ดงฟ้าห่วนชวนเที่ยว สวนดอกไม้และผีเสื้อ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2562

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-01.jpg

ที่สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี ปลูกต้นบานชื่นออกดอกหลากสีสัน สวยงาม ต่อนรับเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยทุกๆ เช้า จะมีฝูงผีเสื้อมาบินตอมเกสรดอกไม้จำนวนมาก กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่ถ่ายภาพ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความงามของผีเสื้อและดอกไม้ สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ไม่เสียค่าบริการ แนะนำให้ไปช่วงเช้าๆ ผีเสื้อจะตอมเกสรดอกไม้อยู่นิ่งๆ ให้ถ่ายรูปได้เยอะมาก

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-16.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-14.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-02.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-03.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-04.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-05.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-06.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-07.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-08.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-09.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-10.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-11.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-12.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-13.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-15.jpg

ดงฟ้าห่วน-สวนผีเสื้อและดอกไม้-17.jpg

นางสุวรรณา ขวาของ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน