guideubon

 

ททท.อุบลฯ จัดรถพาไหว้พระ งานแห่เทียนอุบล 2561

ทัวร์ไหว้พระ-เมืองอุบล-งานแห่เทียน-01.jpg

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางธนพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวกับไกด์อุบลว่า ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 นั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสไหว้พระและทำบุญ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา อันเป็นเทศกาลสำคัญของชาวพุทธ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรม "ไห้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า" พร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 27 และ 29 กรกฎาคม 2561 เป็นสองลักษณะ คือ  จัดรถสองแถวให้ประชาชนได้เดินทางไหว้พระ ในเมืองอุบลฯ ฟรี!! วันละ 10 คัน โดยมีจุดจอดตามจุดสำคัญทั่วเมืองอุบลฯ และจัดรถมินิบัสพาไหว้พระเส้นทางรอบเมืองอุบลฯ วันละ 2 รอบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้

1. ไหว้พระรอบเมืองอุบลฯ

ทัวร์ไหว้พระ-เมืองอุบล-งานแห่เทียน-02.jpg

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
วัดวัดปากน้ำ – วัดหมากมี้ – วัดสระประสานสุข
รอบเช้า 09.00 – 12.00 น.

09.00 น. ขึ้นรถที่หน้า สนง.ททท.สอบ. เดินทางไป วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง
09.30 น. นำคณะนมัสการพระองค์เงิน พระพุทธรูปโบราณ ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน และ ชมบริเวณของวัด ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
10.00 น. นำคณะเดินทางไป วัดหมากมี้
10.20 น. วัดหมากมี้ ชมสิมเก่า ที่ทางกรมศิลปากรและวัดได้อนุรักษ์ เพื่อให้ได้ชม มีพระครูมงคลธรรมธีระคุณ (บุญ ธมฺมธีโร) อายุ 97 ปี เจ้าอาวาสที่ท่านมีวิชาเทพนิมิต (โชคลาภ) คาถาวิชิป้องกันภัย ด้วยหัวใจบารมี พระพุทธเจ้า พระคาถาหัวใจบารมี 10 ชาติ ใช้เวลาชมประมาณ 30 นาที
10.50 น. นำคณะเดินทางไปวัดสระประสานสุข บ้านนาเมือง
11.20 น. วัดสระประสานสุข ชมพิพิธภัณฑ์พระภาวนาวิศาลเถร และนมัสการรูปเหมือนพระภาวนาวิศาลเถร (วิ.สย.) หรือหลงปู่บุญมี โชติปาโล) ชมบริเวณวัด ทำบุญให้อาหารปลา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
12.00 น. นำคณะเดินทางกลับมาส่งที่ สนง.ททท.สอบ

ทัวร์ไหว้พระ-เมืองอุบล-งานแห่เทียน-03.jpg

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
วัดศรีนวลฯ – วัดพระธาตุสวนตาล – วัดทุ่งศรีวิไล – วัดป่าหัวดอน
รอบบ่าย 14.00 – 17.00 น.

14.00 น. ขึ้นรถที่หน้า สนง.ททท.สอบ. เดินทางไป ชุมชนบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน
14.30 น. นำคณะถึงวัดศรีนวลสว่างอารมณ์ นมัสการรูปเหมือนพระอุปัชฌาย์วงค์ (พรหมฺ สโร) และเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของท่าน ที่ชาวชุมชนบ้านชีทวนให้ความนับถือท่านมาก พร้อมชมธรรมาสน์ที่สวยงาม กรมศิลป์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติแล้ว ประมาณ 30 นาที
15.00 น. นำคณะเดินทางไปวัดพระธาตุสวนตาล
15.10 น. นมัสการพระธาตุสวนตาล ที่มีตำนานร่วมๆ กับพระธาตุพนม และ พระเจ้าใหญ่ชีทวน บนศาลาการเปรียญวัด ประมาณ 30 นาที
15.40 น. นำคณะเดินทางไปวัดทุ่งศรีวิไล
15.50 น. นมัสการพระพุทธวิเศษ ที่ชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์ในการขอบุตร แม้แต่กรมหลวงสรรพสิทธิ์ ยังต้องเดินทางเพื่อมาขอบุตรกับพระพุทธวิเศษ ประมาณ 30 นาที
16.20 น. นำคณะเดินทางไป วัดป่าหัวดอน
16.40 น. นำคณะชมพระรัตนตรัยเจดีย์ และไหว้พระหยกขาว เพื่อเป็นมงคล ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐาน บนชั้นที่ 2 แต่ไม่ได้เปิดให้ขึ้นชม หรือจะเดินไปชมสิมเก่าที่มีอายุมากกว่า 300 ปี ภายในวัดก็ได้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
17.10 น. นำคณะเดินทางกลับมาส่งที่ สนง.ททท.สอบ.

ทัวร์ไหว้พระ-เมืองอุบล-งานแห่เทียน-04.jpg

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561
วัดศรีนวลฯ – วัดพระธาตุสวนตาล – วัดทุ่งศรีวิไล – พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี
รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.

09.00 น. ขึ้นรถที่หน้า สนง.ททท.สอบ. เดินทางไป ชุมชนบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน
09.30 น. นำคณะถึงวัดศรีนวลสว่างอารมณ์ นมัสการรูปเหมือนพระอุปัชฌาย์วงค์ (พรหมฺ สโร) และเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของท่าน ที่ชาวชุมชนบ้านชีทวนให้ความนับถือท่านมาก พร้อมชมธรรมาสน์ที่สวยงาม กรมศิลป์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติแล้ว ประมาณ 30 นาที
10.00 น. นำคณะเดินทางไปวัดพระธาตุสวนตาล
10.10 น. นมัสการพระธาตุสวนตาล ที่มีตำนานร่วมๆ กับพระธาตุพนม และ พระเจ้าใหญ่ชีทวน บนศาลาการเปรียญวัด ประมาณ 30 นาที
10.40 น. นำคณะเดินทางไปวัดทุ่งศรีวิไล
10.50 น. นมัสการพระพุทธวิเศษ ที่ชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์ในการขอบุตร แม้แต่กรมหลวงสรรพสิทธิ์ ยังต้องเดินทางเพื่อมาขอบุตรกับพระพุทธวิเศษ ประมาณ 30 นาที
10.20 น. นำคณะเดินทางไป พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี
16.40 น. นำคณะนมัสการพระพุทธปิยโพธิมงคล และร่วมทำบุญ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
17.10 น. นำคณะเดินทางกลับมาส่งที่ สนง.ททท.สอบ.

ทัวร์ไหว้พระ-เมืองอุบล-งานแห่เทียน-05.jpg

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561
วัดหนองป่าพง – วัดก้านเหลือง – วัดสระประสานสุข
รอบบ่าย 14.00 – 17.00 น.

14.00 น. ขึ้นรถที่หน้า สนง.ททท.สอบ. เดินทางไป วัดหนองป่าพง
14.30 น. นำคณะนมัสการรูปเหมือนพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภฺทโท) บนชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์ และไหว้อัฐิหลวงปู่ชา ที่เจดีย์พระโพธิญารเถร ประมาณ 30 นาที
15.00 น. นำคณะเดินทางไปวัดก้านเหลือง
15.30 น. ไหว้พระเพื่อเป็นมงคล ชมสิมไม้อันเก่าแก่อายุร่วม 200 ปี ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้อันสวยงาม พร้อมชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดี อายุประมาณ 2,500 ปี ยุดก่อนประวัติศาสตร์ เป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ประมาณ 30 นาที
16.00 น. นำคณะเดินทางไปวัดสระประสานสุข บ้านนาเมือง
16.20 น. วัดสระประสานสุข ชมพิพิธภัณฑ์พระภาวนาวิศาลเถร และนมัสการรูปเหมือนพระภาวนาวิศาลเถร (วิ.สย.) หรือหลงปู่บุญมี โชติปาโล) ชมบริเวณวัด ทำบุญให้อาหารปลา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
17.00 น. นำคณะเดินทางกลับมาส่งที่ สนง.ททท.สอบ.

2. ไหว้พระในเมืองอุบลฯ

จัดรถสองแถว จำนวน 10 คัน จอดตามจุดสำคัญ 5 จุดๆ ละ 2 คัน เวียนพาคนไหว้พระในเมือง 5 วัด คือ วัดพระธาตุหนองบัว วัดสุปัฏนาราม วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดทุ่งศรีเมือง และวัดมหาวนาราม

โดยมีจุดจอดรถดังนี้ 1. เซ็นทรัลพลาซ่าอุบล , หน้า สนง. ททท.อุบล , วงเวียนหอนาฬิกา หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ , ตลาดวาริน , ตลาดบ้านดู่