guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัด "ลานวัฒนธรรม" ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ตลอดปี 2561

ลานวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 26 มกราคม 2561 ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า กิจกรรมลานวัฒนธรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ ประจำปี 2561 ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP และประชาชนทั่วไปนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายกันอย่างคึกคัก

ลานวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-02.jpg

สำหรับกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม” ในปีนี้ ได้สานต่อเจตนารมณ์ของอธิการบดี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล ที่หวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนได้เข้ามาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ เปิดสนามกีฬา 24 ชั่วโมง และการใช้ห้องประชุมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม” ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานีได้มีส่วนร่วม ที่สำคัญโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลานวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-03.jpg

“ลานวัฒนธรรม” จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โดย นักศึกษาและศิลปินในจังหวัดอุบลฯ และจังหวัดใกล้เคียง การแสดงวงโปงลาง การประกวดมารยาทไทย และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ลานวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-04.jpg

นอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา สินค้าสมุนไพรและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นเท่านั้น

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม สามารถมาได้ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ตลอดปี 2561

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ลานวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-05.jpg

ลานวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-06.jpg

ลานวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-07.jpg