guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ ประกาศให้ พ.ศ.2559 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

ชวนผู้หญิง-เที่ยวอุบล-01.jpg

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดให้ปี พ.ศ.2559 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี "Lady Destination @ Ubon ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล"

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นราชธานีแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองดอกบัว มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นจังหวัดที่รุ่งเรืองด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมอีสานใต้ที่ชวนให้น่าสัมผัส

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้ปี พ.ศ.2559 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธา่นีตลอดทั้งปี ภายใต้ Theme " Lady Destination @ Ubon ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล " เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี เพื่อชูการท่องเที่ยววิถีไทย ผสมผสานการท่องเที่ยวที่ทันสมัย กับการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างและกระจายรายได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีสัญลักษณ์คือ ดอกบัวยิ้ม

lady-destination-ubon-01.jpg

 

สำหรับโครงการ Lady Destination @ Ubon ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล นี้ นักท่องเที่ยวสตรีจะได้รับสิทธิพิเศษ หรือส่วนลดจากโรงแรม / ร้านค้า / ร้านอาหาร / ผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์ ดอกบัวยิ้ม แสดงภายในร้าน หรือนักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511