guideubon

 

ชมภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ตามรอยเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพ-เสด็จอุบล-04.jpg

วันที่ 3-4 มีนาคม 25560 องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ จัดพิธีบวงสรวงนารายณ์บรรทมสินธุ์ ณ ห้วยวังวน เทือกเขาพนมดงรัก ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ในฤดูแล้ง น้ำในลำโดมใหญ่ลดลง ทำให้มองเห็นภาพแกะสลักได้ชัดเจน ชาวบ้านจึงได้ทำพิธีบวงสรวงนารายณ์บรรทมสินธุ์จนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระเทพ-เสด็จอุบล-02.jpg

ภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ เป็นภาพแกะสลักบนแผ่นหิน ยาว 120 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร เป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ตะแคงขวา อยู่เหนือพญานาคเจ็ดเศียร ที่ปลายเท้าสลักเป็นรูปนางลักษมี บริเวณพระนาภีสลักเป็นสายยกขึ้นพร้อมรูปวงรีที่ยังไม่ได้แกะสลักรายละเอียด เป็นรูปพระพรหมนั่งอยู่เหนือดอกบัว คาดว่าภาพแกะสลักนี้เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-17

สมเด็จพระเทพ-เสด็จอุบล-01.jpg

ในปี พ.ศ. 2521 ได้มีชาวบ้านแข้ด่อน หมู่ที่ 1 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ได้แก่ นายสำรอง โลกุล อายุ 62 ปี, นายเดช สารัตน์ อายุ 63 ปี, นายหนูสิน ภาโว และนายตึ๋ง ดวงบุบผา ชาวบ้านทั้ง 4 คน ร่วมกันออกหาปลาและอาหารป่า ได้มาจับปลาในบริเวณวังมน ในขณะที่กำลังหาปลา เวลาประมาณ 15.00 น. จึงได้พบภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ อยู่บนแผ่นหินที่อยู่ใต้น้ำด้านขวาของลำโดมใหญ่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และชาวบ้านกลุ่มนี้ ได้นอนพักที่บริเวณวังวน หลังจากนั้นชาวบ้านชุดดังกล่าวก็ได้เดินทางกลับจากการหาปลาและของป่า แล้วกลับมาที่บ้านแข้ด่อน คืนวันนั้น นายตึ๋ง ดวงบุบผา ฝันเห็นชายรูปร่างสูงใหญ่ ผิวดำ มีผ้าสีแดงพาดไหล่ บอกให้ซื้อหวย และนายตึ๋งก็ถูกหวย 15 บาท จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใน ต.โดมประดิษฐ์ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์

สมเด็จพระเทพ-เสด็จอุบล-03.jpg

ข่าวการค้นพบภาพแกะสลักนารายบรรทมสินธุ์ ทำให้ทราบถึงสำนักพระราชวัง จนในปี พ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ โดยการเดินเท้า ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ซึ่งการเสด็จในครั้งนั้นเป็นที่ปลาบปลื้มของราษฎร ในเขต ต.โดมประดิษฐ์ และชาวอำเภอน้ำยืนเป็นที่สุด  

ภาพสลักนารายบรรทมสินธุ์-อุบล-03.jpg

ตามตำนานกล่าวขานเล่ากันว่า บนเทือกเขาพนมดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี มีภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์จมอยู่ใต้น้ำแห่งเดียวในประเทศไทย มีความศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักผืนป่าและชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้โชคลาภ ขอได้ตามที่ขอ ทุกปีจะมีแค่หนึ่งวัน ที่ชาวบ้านจะเดินขึ้นเขาไปบวงสรวง ช่วงหน้าแล้งต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ชาวบ้านแข้ดอน ตำบลโดมประดิษฐ์ และหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอน้ำยืน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาจะรวมตัวกัน เดินขึ้นเขาถึง 14 กิโลเมตร เพื่อขึ้นไปบวงสรวง ภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์จมอยู่ใต้น้ำที่พวกเขาเคารพศรัทธา เส้นทางที่ใช้เดินเป็นเขตติดต่อ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ทางจะสลับขึ้นเขาไปมา ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง  

ภาพสลักนารายบรรทมสินธุ์-อุบล-02.jpg

หลายครั้ง มีผู้พยายามจะเลื่อยนำนารายร์บรรทมสินธุ์ออกไป แต่ก็ต้องมีอันเป็นไปทุกคน ไม่มีใครบอกได้ว่า ทำไมถึงต้องมีการสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ไว้ใต้น้ำ บางก็ว่า เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ใช้สายน้ำลำโดมใหญ่แห่งนี้ ให้อยู่เห็นเป็นสุข บางก็ว่าอาจจะแกะสลักบนยอดเขา แต่หินพังถล่มลงมาจนมาอยู่ใต้น้ำแต่ก็ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ และจัดประเพณีบวงสรวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นต้นมา  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.โดมประดิษฐ์ โทร.045-859614 และ 045-859639