guideubon

 

เชิญเที่ยวงาน เทศกาลบอกรัก(ษ์) เขมราษฎร์ธานี 21-23 ต.ค59 นี้

ถนนคนเดิน-เขมราฐ-อุบล-บอกรัก-เขมราษฎร์ธานี-01.jpg

วันที่ 24 กันยายน 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดเทศกาลการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ โดยกำหนดจัดงาน เทศกาลบอกรัก(ษ์) เขมราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานเบิ่งโขง และถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดิน-เขมราฐ-อุบล-บอกรัก-เขมราษฎร์ธานี-02.jpg

เทศบาลตำบลเขมราฐ ชมรมรัก(ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ และมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ "เทศกาลบอกรัก(ษ์) เขมราษฎร์ธานี" ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานเบิ่งโขง และถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล และสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอเขมราฐ ให้คนในประเทศและชาวต่างชาติได้รู้จัก และเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอเขมราฐเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่อำเภอเขมราฐ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐที่เป็นวัฒนธรรม ให้เป็นเมือง วัฒนธรรมนำการท่องเที่ยว

ถนนคนเดิน-เขมราฐ-อุบล-บอกรัก-เขมราษฎร์ธานี-03.jpg

ภายในงาน "เทศกาลบอกรัก(ษ์) เขมราษฎร์ธานี" ดังกล่าว มีการจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเขมราฐและพื้นที่ใกล้เคียง การจัดนิทรรศการสินค้าอาหารพื้นถิ่น วิถีคนริมโขง การการจัดนิทรรศการภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเขมราฐและพื้นที่ใกล้เคียง การแสดงด้านวัฒนธรรม เช่น รำตังหวาย การเต้นบาสโลป รำภูไท การรำสาวไหม การแสดงเดินแบบโดยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต การประมูลสินค้า จากดาราและนักแสดง การแสดงของศิลปินนักแสดง และการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแบบท้องถิ่น อีกด้วย

ถนนคนเดิน-เขมราฐ-อุบล-บอกรัก-เขมราษฎร์ธานี-04.jpg

และหลังจากพิธีเปิดงาน เทศกาลการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ เทศกาลบอกรัก(ษ์) เขมราษฎร์ธานี ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี ได้ทุกวันเสาร์อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก สงวนอะไหล่ วัสดุ