guideubon

 

แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ “ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี”

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-อุบล-05.jpg

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใฝ่หาและชื่นชอบกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเที่ยวชมและศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกายตามวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น การบริโภคอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ และชมการสาธิตงานศิลปหัตกรรมจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น/คนในชุมชน  

สำหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ มี 4 กลุ่ม ดังนี้

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-อุบล-03.jpg

เส้นทางที่ 1 : เส้นทางเทียนพรรษา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงวัดศรีประดู่ ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรม ฟังคนเฒ่าเล่าเรื่อง จากนั้นชมการแสดงของศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ กราบพระชมประติมากรรม / การทำเทียนพรรษา ปิดท้ายด้วยการทอผ้าและเสื่อกก

บริการอาหารเลิศรสประจำท้องถิ่น พร้อมด้วยเครื่องดื่มสมุนไพร และผลไม้ตามฤดูกาล ปิดท้ายด้วยการเสริมสิริมงคลชีวิต รับพรหมน้ำมนต์และผูกแขนด้วยฝ้ายมงคลจากหลวงพ่อวัดศรีประดู่

เชิญเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก อาทิ งานฝีมือแกะสลักเทียน / ผ้าไหม-ผ้าฝ้ายทอมือ / ผลิตภัณฑ์จากต้นกก เช่น เสื่อ ที่รองจานรองแก้ว กล่องใสทิชชู่ / ตุ๊กตาจากปูนพลาสเตอร์

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-อุบล-01.jpg

เส้นทางที่ 2 : ตำนานลูกอีสานกับกระติบข้าว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานเชิงนวัตกรรมหนองขอน ขอพาท่านรับฟังประวัติลูกข้าวเหนียวแห่งแดนอีสาน โดยปราชญ์ชาวบ้าน จากนั้นชมการแสดงของศูนย์การเรียนรู้เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ / หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะ และชมสวนไม้ดอกไม้ประดับประจำท้องถิ่น

บริการทุกท่านด้วยอาหารเลิศรสประจำท้องถิ่น เวิร์ฟกับข้าวเหนียวนุ่มๆ และแจ่วบองแสนอร่อย พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรและผลไม้ตามฤดูกาล ก่อนจะมอบพวงกุญแจหวดนึ่งข้าวจิ๋วและดอกไม้ประจำฤดูกาลให้กับนักท่องเที่ยวไว้เป็นที่ระลึก

เชิญเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก อาทิ หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะ / ผ้าไหม-ผ้าฝ้าย ทอมือ / ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ / พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-อุบล-04.jpg

เส้นทางที่ 3 : เครื่องทองเหลืองลมหายใจแห่งบ้านปะอาว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง ขอเชิญท่านสัมผัสตำนานเครื่องทองเหลือง ลมหายใจแห่งบ้านปะอาว โดยปราชญ์ชาวบ้าน ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและวัฒนธรรมชุมชน  ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมผ้าไหมบ้านปะอาว และศูนย์เรียนรู้หล่อทองเหลืองแบบขี้ผึ้งหาย รับกระพรวนน้อยทองเหลือง ซึ่งแต่ละชิ้นงานมีเสียงไพเราะไม่ซ้ำกัน เป็นของที่ระลึกแด่นักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารเลิศรสจากป่าชุมชน ป่าที่คงความสมบูรณ์มากที่สุด เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มสมุนไพร/ผลไม้ตามฤดูกาล

เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก อาทิ ชิ้นงานหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง / ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม-ผ้าฝ้าย ทอมือ / เสื้อดำไหม เอกลักษณ์ประจำบ้านปะอาว

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-อุบล-02.jpg

เส้นทางที่ 4 : ภูมิปัญญาข้าวกล้องงอก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าหนองขอน ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยพวงมาลัยมะลิหอม การแสดงของผู้สูงอายุ และประวัติความเป็นมาของข้าวกล้องงอก

ชมศูนย์สาธิตการเรียนรู้ข้าวกล้องงอก ตั้งแต่กระบวนการแรก จนถึงกระบวนการสุดท้าย จำนวนทั้งสิ้น 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย การแช่/ล้างข้าว การบ่มข้าว การล้างข้าว การนึ่งข้าว การเป่าลมข้าว การสีข้าว การคัดแยกสิ่งเจือปนในข้าว การบรรจุข้าว และการจัดจำหน่ายข้าว ก่อนจะมอบข้าวต้มมัด ซึ่งผลิตจากข้าวกล้องงอก ที่ดีต่อสุขภาพ ให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานระหว่างเดินทาง

รับประทานอาหารเลิศรสประจำท้องถิ่น เสิร์ฟพร้อม ขนมไทย เครื่องดื่มสมุนไพร/ผลไม้ตามฤดูกาล

เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก ข้าวกล้อมหอมมะลิ และข้าวไรเบอร์รี่ - ข้าวกล้องงอกบดสำเร็จรูป - ผลิตภัณพ์จากผ้าไหม/ผ้าฝ้าย

ในโอกาสนี้ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวรูปใหม่ โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรายละเอียดโปรแกรมการจัดการท่องเที่ยว เพิ่มเติมได้ที่ ผศ.มาลิณี ศรีไมตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร. 081-8763036