guideubon

 

นมัสการและสรงน้ำพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง โอกาสเดียวใน 1 ปี

พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง-วัดสุปัฏนาราม-01.jpg

ทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จะประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง ให้สาธุชนได้นมัสการและสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่

พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง หรือพระแก้วเพชรน้ำค้าง หรือเรียกสั้นๆ ว่า พระแก้วขาว เป็นพระแก้วโบราณเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี องค์พระพุทธรูปทำจากแก้วผลึกเนื้อใสไม่มีสี ปางมารวิชัย ทรงเครื่องทำด้วยทองคำ ฐานทำด้วยเงิน มีขนาดหน้าตักหว้าง 7 ซม. (ไม่รวมเครื่องทรง) องค์พระสูง 9.5 ซม. สูงรวมฐานถึงพระเมาลี 19.5 ซม. แบบศิลปะเชียงแสน

พระวิบูลย์ธรรมาภรณ์-วัดสุปัฏนาราม-01.jpg

พระวิบูลย์ธรรมาภรณ์ (ชาคโร ชาย) เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เล่าว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ได้มาจากลาว ปัจจุบันประดิษฐานบนบุษบกในหอศิลปวัฒนธรรม

ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะอัญเชิญพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง ลงมาให้พุทธศานิกชนสรงน้ำในพระอุโบสถ จนถึงวันที่วันที่ 2 มกราคม ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บุรพาจารย์สายธรรมยุตเมืองอุบลฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้จนเป็นประเพณีสืบมา เกี่ยวกับการอัญเชิญพระแก้วสำคัญคู่บ้านคู่เมือง 2 องค์ เพื่อสรงน้ำในวันปีใหม่ว่า วันปีใหม่สากลอัญเชิญพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างวัดสุปัฏนารามวรวิกหาร (วันที่ 31 ธันวาคม - 2 มกราคม) ส่วนวันปีใหม่ไทย หรือวันสรงกรานต์อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมวัดศรีอุบลรัตนาราม (วันที่ 13-17 เมษายน) เป็นประจำทุกปี

การเดินทางไปวัดสุปัฏนารามวรวิหาร มีรถสองแถวเล็ก สาย 8 และสาย 11 วิ่งผ่านหน้าประตูวัด โดยวัดอยู่ใกล้กับสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ และกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี