guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี 2560

เทียนติดพิมพ์-ขนาดใหญ่-วัดแจ้ง-02.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560

เทียนติดพิมพ์-ขนาดใหญ่-วัดแจ้ง-01.jpg

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดแจ้ง ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท

ไกด์อุบล : ต้นเทียนวัดแจ้ง มีนายเกรียงไกร พันธพัฒน์ เป็นหัวหน้าช่าง จัดทำตอนพระพุทธเจ้าประสูติโดยยืนอยู่บนดอกบัว และพระนารายณ์ทรงครุฑ ถัดมาเป็นทศชาติชาดก เรื่องพระเตมีย์ใบ้ ตอนพระเจ้ากาสิกราช เจ้าเมืองพราราณสี ให้สารถีชื่อนันทะ นำพระเตมีย์ขึ้นรถเทียมม้าไปที่ป่าช้า ให้ขุดหลุมแล้วโยนพระเตมีย์ใบ้ลงไป เอาดินกลบให้ตาย

 

เทียนติดพิมพ์-ขนาดใหญ่-วัดศรีประดู่-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วัดศรีประดู่ ได้รับถ้วยรางวัล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมเงินสด 180,000 บาท

 

เทียนติดพิมพ์-ขนาดใหญ่-วัดบูรพา-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดบูรพาราม ได้รับถ้วยรางวัล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินสด 150,000 บาท

 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ วัดพลแพน และวัดมหาวนาราม ได้รับเงินสดรางวัลละ 50,000 บาท 

เทียนติดพิมพ์-ขนาดใหญ่-วัดพลแพน-01.jpg

เทียนติดพิมพ์-ขนาดใหญ่-วัดมหาวนาราม-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511