guideubon

 

จำหน่ายบัตรแล้ว อัฒจันทร์ที่นั่งชมขบวนแห่เทียนพรรษา ปี 2566

VIP-อัฒจันทร์งานแห่เทียน-01.jpg

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบล 14 องค์กร ประกาศจำหน่ายบัตร "ที่นั่งนักท่องเที่ยว ภาคเอกชน" อัฒจันทร์ชมขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หลายคนคงสงสัยว่า อัฒจันทร์ที่นั่งนักท่องเที่ยวภาคเอกชน มีที่มายังไง ไกด์อุบลขอเล่าย่อๆ ดังนี้ครับ แต่เดิม การรับชมขบวนแห่เทียน ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ชม นักท่องเที่ยว จะยืนชมกันอยู่สองฝั่งถนนยาวไปตามขบวนแห่ ต่อมาทางจังหวัดฯ ได้จัดทำอัฒจันทร์นั่งชมขบวนแห่เทียนพรรษาขึ้น โดยจัดเก็บในอัตราท่านละ 200 บาท ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก มีทัวร์เข้ามาจับจองซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าเป็นเดือน แต่ก็มีปัญหา คือ ชาวอุบล และจังหวัดใกล้เคียง ไม่สามารถนั่งชมได้ และถูกผลักให้ไปยืนชมต่อจากที่นั่งอัฒจันทร์

เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจึงยกเลิกการเก็บบัตรเข้าชม โดยให้นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกคน ได้นั่งชมบนอัฒจันทร์ ฟรี!! ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ที่นั่งบนอัฒจันทร์เต็มล่วงหน้าก่อนงานเริ่มมากกว่า 2 ชั่วโมง สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชมขบวนแห่เทียนอย่างยิ่ง แต่ก็เกิดปัญหาว่า บริษัททัวร์ไม่สามารถขายทัวร์เที่ยวชมงานแห่เทียนได้ เนื่องจากไม่สามารถยืนยัน หรือหาที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกต่อไป บางรายถึงขนาดจัดรายการทัวร์ พาชมต้นเทียนรอบทุ่งศรีเมืองในวันรวมเทียน และวันรุ่งขึ้นก็ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแทนการชมขบวนแห่เทียน

ในปี 2559 กลุ่มองค์กรภาคเอกชน นำโดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดที่นั่งชมส่วนหนึ่งแยกออกมา เพื่อจำหน่ายบัตรให้กับบริษัททัวร์และนักท่องเที่ยวที่อยากชมขบวนแห่ แต่ไม่สามารถจับจองที่นั่งฟรีทั่วไปได้ ถือเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีเสียงเรียกร้องให้จัดทำอีกในปีต่อๆ ไป

VIP-อัฒจันทร์งานแห่เทียน-03.jpg

งานแห่เทียนอุบลฯ ปีต่อมา มีรูปแบบการจัดทำอัฒจันทร์พิเศษ นั่งชมขบวนแห่เทียน ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น นักท่องเที่ยวและผู้ชมในส่วนของที่นั่งพิเศษ ได้รับชมขบวนแห่เทียนอย่างใกล้ชิด มีการตกแต่งอัฒจันทร์อย่างสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบ ที่นั่งสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยอาหารว่างและเครื่องดื่ม สร้างความประทับใจ และกระแสเรียกร้องให้จัดทำอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2566 นี้ เป็นการร่วมมือกันขององค์กรภาคเอกชน ในนาม สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคม จังหวัดอุบลราชธานี 14 องค์กร จัดทำที่นั่งนักท่องเที่ยวภาคเอกชน อัฒจันทร์นั่งชมงานแห่เทียนอีกครั้ง โดยแบ่งการรับชมและอัตราค่าที่นั่ง ดังนี้

บัตรเข้าชมงานมีจำนวน 3 รอบ
รอบละ 300 ที่นั่ง

รอบที่ 1 การแสดงภาคกลางคืน
วันที่ 1 สิงหาคม 2566
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
ราคา บัตรละ 500 บาท
*มีน้ำดื่มบริการ

รอบที่ 2 การแสดงภาคกลางวัน
วันที่ 2 สิงหาคม 2566
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ราคา บัตรละ 1,000 บาท
*มีอาหารว่างและน้ำดื่มบริการ

รอบที่ 3 การแสดงภาคกลางคืน
วันที่ 2 สิงหาคม 2566
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
ราคา 300 บาท
*มีน้ำดื่มบริการ

VIP-อัฒจันทร์งานแห่เทียน-02.jpg

ติดต่อสอบถาม/จองที่นั่ง :
Call Center : 065-9715845
Line @ : @435ebftk
หรือ คลิ๊ก https://lin.ee/VvLC0OT

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

VIP-อัฒจันทร์งานแห่เทียน-รอบ1.jpg

VIP-อัฒจันทร์งานแห่เทียน-รอบ2.jpg

VIP-อัฒจันทร์งานแห่เทียน-รอบ3.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511