guideubon

 

VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี แสงศิลป์แห่งศรัทธา 7 พิกัด 15 จุดการแสดง

วิจิตร-งานแห่เทียนอุบล67-01.jpg

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชมความตระการตาของแสงสีในงาน “VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี" แสงศิลป์แห่งศรัทธา 13-21 กรกฎาคม 2567

การถ่ายทอดอัตลักษณ์ความงดงาม ในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 24.00 น.

ประกอบไปด้วยเทคนิคแสง สี เสียงในรูปแบบสมัยใหม่ ทั้ง Light Up, Projection Mapping, การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนความงดงามของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีใน 7 พิกัด 15 จุดการแสดง คือ 

วิจิตร-งานแห่เทียนอุบล67-02.jpg

ทุ่งศรีเมือง 6 จุด
1.ประเพณีแห่งศรัทธา
2.แสงเรืองรองส่องศรัทธา
3.แสงศิลป์ยุคสมัย
4.สถาปัตยศิลป์  
5.วันวานที่สานศิลป์ 
6.เปลวเทียนส่องศิลป์

วิจิตร-งานแห่เทียนอุบล67-03.jpg

ศาลหลักเมือง 1 จุด
7.แสงศิลป์ ศิวิไล

วิจิตร-งานแห่เทียนอุบล67-04.jpg

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี 4 จุด 
8.แสงสี ศิลป์ ราชธานี 
9.รากเหง้าศรัทธาศิลป์
10.ศรัทธาที่ผลิบาน
11.เจริญศิลป์เรืองรอง

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร 1 จุด  
12.สุปัฏตยศิลป์

วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ 1 จุด 
13.แสงศิลป์ยอดพระไตร 

วัดบูรพาราม 1 จุด 
14.แสงศิลป์บัวพ้นน้ำ

วัดมหาวนาราม 1 จุด 
15.สวรรค์แสงศิลป์  

 วิจิตร-งานแห่เทียนอุบล67-08.jpg

วิจิตร-งานแห่เทียนอุบล67-07.jpg

วิจิตร-งานแห่เทียนอุบล67-05.jpg

วิจิตร-งานแห่เทียนอุบล67-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511