guideubon

 

อัฒจันทร์วีไอพี ทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยว กรุ๊ปทัวร์

อัฒจันทร์วีไอพี-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีขึ้นทุกปีในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข ในแต่ละปี จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สังเกตุได้จากกรุ๊ปทัวร์ที่วางแผนประชาสัมพันธ์รายการท่องเที่ยวงานแห่เทียนอุบล ล่วงหน้าเป็นปีๆ

อัฒจันทร์วีไอพี-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

แต่ในระยะหลัง นับจากที่ทางจังหวัดอุบลราชธานี จัดอัฒจันทร์ให้ผู้ชมได้นั่งชมฟรี!! กลับปรากฎว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นกรุ๊ปทัวร์ค่อยๆ หายไป เหลือแต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเองเท่านั้น ข้อมูลจากบริษัททัวร์ที่สอบถามมายังไกด์อุบล ทำให้ทราบว่า การที่จังหวัดจัดที่นั่งฟรี โดยต้องไปจับจองที่นั่งกันเอง ทำให้บริษัททัวร์ไม่สามารถการันตีที่นั่งให้กับลูกทัวร์ของตนได้ จังไม่สามารถกำหนดในรายการทัวร์ได้ว่า จะได้ชมขบวนแห่เทียนพรรษาหรือไม่  บริษัททัวร์จึงเลือกที่จะพานักท่องเที่ยวชมต้นเทียนในวันรวมเทียน และพาไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ แทนในวันที่มีขบวนแห่ เช่น เที่ยว สปป.ลาวใต้ หรือ อ.โขงเจียม เป็นต้น

อัฒจันทร์วีไอพี-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

เพื่อให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกรุ๊ปทัวร์ กลับมาบรรจุงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีในรายการท่องเที่ยวดังเดิม องค์กรธุรกิจภาคเอกชนในนาม คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุบลราชธษนี อันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัทประชารัฐอุบลราชธานี ชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมมือกันจัด อัฒจันทร์วีไอพี ขึ้น จำหน่ายบัตรล่วงหน้าสำหรับนักท่องเที่ยว และกรุ๊ปทัวร์ ที่ประสงค์จะมาเที่ยวชมงานแห่เทียน และชมขบวนแห่เทียน ทั้งกลางวันและกลา่งคืน

อัฒจันทร์วีไอพี-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

อัฒจันทร์วีไอพี ที่จัดขึ้น ระบุที่นั่งเฉพาะตัว มีการตกแต่งสวยงาม มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ และมีพนักงานคอยดูแลความเรียบร้อยตลอดงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด และหวังว่าบริษัททัวร์จะวางแผนจำหน่ายรายการท่องเที่ยวงา่นแห่เทียนล่วงหน้าได้ในปีต่อไป

อัฒจันทร์วีไอพี-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

เดอะพิซซ่า คอมปะนี 1112 ร่วมสนับสนุนการจัดอัฒจันทร์วีไอพี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560 โดยการแจกพิซซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบนอัฒจันทร์ด้วย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511