guideubon

 

กำหนดการ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2567

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-01.jpg

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง" ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2567

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-02.jpg

25 มิถุนายน 2567

เวลา 17.00-20.00 น.
- แถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี 

4 กรกฎาคม 2567

เวลา 08.09 น.
- พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองอุบลราชธานี อนุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 5 ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี/ทุ่งศรีเมือง และลานขวัญเมือง

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-03.jpg

1-18 กรกฎาคม 2567

เวลา 09.00-20.00 น.
- กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน และการตกแต่งต้นเทียนพรรษา
- การประตับตกแต่งคุ้มวัด/สถานที่ท่องเที่ยว
- การประดับตกแต่งเมือง

- ทำบุญเสริมดวง 12 ราศี ชมต้นเทียนเรืองแสง วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ/วัดพลแพน/วัดใต้ท่า/ วัดแจ้ง/วัดมหาวนาราม/วัดทุ่งศรีเมือง/ วัดศรีประดู่/วัดพระธาตุหนองบัว/วัดศรีแสงทอง/ วัดบูรพา/ วัดสุปัฎนาราม/ วัดสารพัฒนึก
- ชมวิถีคนทำเทียน คุ้มวัดในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ อาทิ วัดไชยมงคล/ วัดสุทัศน์/ วัดเสียบ/ วัดปทุมมาลัย/ วัดกลาง/ วัดกุดคูณ/ วัดผาสุการาม/ วัดหายโศก

12 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2567

เวลา 09.00-16.30 น.
- ชมทุ่งดอกเทียนหอมเรืองแสง หนึ่งเดียวในโลก ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-04.jpg

17-21 กรกฎาคม 2567

- การประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี (Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2024) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล/ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-05.jpg

17-23 กรกฎาคม 2567

เวลา 09.00-22.00 น.
- การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) ณ ลานวัฒนธรรมข้างศาลหลักเมืองอุบลราชธานี 

-- กรกฎาคม 2567

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เข้าเฝ้ารับเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ คาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร
- อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จากทำอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-06.jpg

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-07.jpg

19 กรกฎาคม 2567

เวลา 08.00 น. พิธีอัญเชิญทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังมณฑลพิธี ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
เวลา 13.00 น. การประกวดพานบายศรี ณ ลานวัฒนธรรมข้างศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
เวลา 18.00 น. ประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม บริเวณถนนรอบทุ่งครีเมือง/ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี 

20 กรกฎาคม 2567

เวลา 08.29-13.00 น.
- พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  และปล่อยขบวนเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณปะรำหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
- ชมขบวนแห่เทียนพรรษา และขบวนรำจากคุ้มวัด/อำเภอ
เวลา 13.30 น. พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)
เวลา 18.00-21.00 น. การแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน (ชมฟรี) (แนวศิด : แนวอุบล) ณ ปะรำหน้าวัดศรีอุบสรัตนาราม และปะรำหน้าลานขวัญเมือง 

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-08.jpg

21 กรกฎาคม 2567

เวลา 08.29-13.00 น.
- พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  และปล่อยขบวนเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณปะรำหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
- ชมขบวนแห่เทียนพรรษา และขบวนรำจากคุ้มวัด/อำเภอ และขบวนเรือชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-09.jpg

เวลา 12.00 น. พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดมหาวนาราม
เวลา 18.00-21.00 น.
- พิธีมอบรางวัลการประกวดต้นเทียน ประจำปี 2567 ณ ปะรำหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
- การแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน (ชมฟรี) (แนวคิด : แนวอุบล) บริเวณปะรำหน้าวัดครีอุบลรัตนาราม และปะรำหน้าลานขวัญเมือง

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-10.jpg

22-23 กรกฎาคม 2567

เวลา 09.00-21.00 น. และเวลา 18.00-21.00 น. ชมต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณดั้งเดิม ที่ได้รับรางวัล จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมต่อเนื่อง บริเวณทุ่งศรีเมือง /ศาลหลักเมืองอุบลราซธานี

25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2567

เวลา 09.00-20.00 น. งานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน พื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี (อยู่ระหว่างพิจารณา) 

หมายเหต : กำหนดการอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-11.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ที่ทำการปกครองจังหวัด โทร.045-344612 ถึง 14
- ททท.สำนักงานอุบลฯ โทร.045-243770 และ 045-250714

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-12.jpg

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-13.jpg

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-14.jpg

กำหนดการ-งานแห่เทียน-อุบล67-15.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511