guideubon

 

New Normal งานแห่เทียนวิถีใหม่ เล็งจัดกิจกรรม 3-7 ก.ค.63

candle-ubon-new-normal-3-7.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 งดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งจะต้องมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมากนั้น

candle-ubon-new-normal-02.jpg

ล่าสุด วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า งานแห่เทียนอุบลปีนี้ จะไม่ใช้ขบวนแห่เทียนเหมือนเดิม เพียงแต่ว่า จะมีร่องรอย สืบฮีตตามฮอย ประเพณีงานเทียน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของเรา โดยปีนี้เป็นปีที่ 119

งานแห่เทียนเข้าพรรษาปีนี้ ก็จะจัดที่วัดต่างๆ ที่มีการแกะสลักเทียน ช่วงนี้ก็เหมือนกับชุมชนคนทำเทียนก็ยังคงมีอยู่ แล้วก็เตรียมการ และวัดสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัดผาสุการาม วัดศรีประดู่ เราให้ครูภูมิปัญญาได้เตรียมรื้อฟื้นกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563

เราได้เตรียมงานเทียนที่เรียกว่า ถนนคนเดิน หรือตลาดเทียน ที่ทุ่งศรีเมือง นำเอาภูมิปัญญา กิจกรรมการแกะสลักเทียน ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเชื่อว่าพี่น้องจะกลับมาบ้าน มาถวายเทียนพรรษา

สรุปแล้วในงานเทียนปีนี้ จะงดแต่ขบวนแห่และอัฒจันทร์ชมเท่านั้น คนที่มาเที่ยว จะได้ย้อนกลับมาสู่งานแห่เทียนแบบดั้งเดิม คือไปเที่ยวที่วัด ก็จะได้เห็นความวิจิตรงดงาม การร่วมแรงร่วมใจของคนที่ทำเทียนในวัดจริงๆ

candle-ubon-new-normal-03.jpg

candle-ubon-new-normal-04.jpg

candle-ubon-new-normal-05.jpg

candle-ubon-new-normal-06.jpg

งานแห่เทียนอุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511