guideubon

 

คืบหน้า มหัศจรรย์เทียนพรรษา "พระมหาชนก" เซ็นทรัลอุบลฯ

เทียนพรรษา-พระมหาชนก-01.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 : เทียนพรรษาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา โดยการทำเทียนมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ เริ่มจากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่นเป็นเทียนนำไปถวายพระภิกษุ และปัจจุบันการแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแห่และประกวดเทียนพรรษา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเยือนชุมชนคนทำเทียน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการทำเทียน ช่วยแกะสลักเทียน ติดพิมพ์เทียนหรือทำบุญถวายแก่วัดวาอารามทั้งนี้เป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับกิจกรรมประเพณีรวมไปถึงวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เทียนพรรษา-พระมหาชนก-02.jpg

ในนามของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ขานรับนโยบายพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสัน การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษารวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม และบ้านเทียนหอมเดชอุดม จัดงาน Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา จากพระราชนิพนธ์สู่ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก” ซึ่งเป็นมากกว่าผลงานพระราชนิพนธ์เพราะมีการแฝงข้อคิดคำสอนในการดำเนินชีวิตที่สามารถปรับเข้ากับทุกยุคทุกสมัยเอาไว้อย่างแยบยล

เทียนพรรษา-พระมหาชนก-03.jpg

 

พระมหาชนกทรงเป็นต้นแบบของผู้มีความเพียรอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนกับการทำเทียนพรรษา แม้ว่าในตอนเริ่มต้นอาจมีอุปสรรค แต่ผลลัพธ์ของความพยายามนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จ ความงดงามของต้นเทียนแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียว การร่วมมือร่วมใจ การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือ มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการทำลวดลายไทย ความเพียรพยายามแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียนแต่ละต้นอย่างวิจิตร ทำเทียนให้เป็นลายไทยและนำไปติดบนต้นเทียนอย่างประณีต

เทียนพรรษา-พระมหาชนก-04.jpg

ส่วนฐานมีการสร้างหุ่นแสดงเรื่องราวทางศาสนาและความเป็นไปในสังคมตามยุคสมัย กลายเป็นประติมากรรมเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ โดยภายในงานจะได้พบกับความงดงามของพระมหาชนก นางมณีเมขลา ปูยักษ์และปลายักษ์ พร้อมชมการจำลองบรรยากาศท้องทะเลยามค่ำคืน ครั้งแรกในศูนย์การค้า และหนึ่งเดียวในโลก ผลงานการออกแบบปั้นและแกะสลักโดยช่างฝีมือศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจสืบทอดงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน คุณชาลิดา พูลทรัพย์ (ครูอ้อย) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม, คณะนักศึกษาแผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมชมนิทรรศการประวัติ ความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษา และขั้นตอนการทำเทียน ประเพณีคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 บริเวณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

เทียนพรรษา-พระมหาชนก-05.jpg

นอกจากนี้ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ยังเปิดให้บริการที่จอดรถสำรองและจัดเตรียม รถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอด 2 ประตูทางเข้าเคเอฟซี เพื่อร่วมชมความงดงามของขบวนแห่เทียนอันยิ่งใหญ่ บริเวณทุ่งศรีเมือง ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 รอบการรับส่งทุกๆ 30 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ฟรี

เทียนพรรษา-พระมหาชนก-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511