guideubon

 

Come Home Ubon - Creative Space ของคนรุ่นใหม่

Come-Home-Ubon-01.jpg

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้กำหนดจัด "งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2567 และหอการค้าจังหวัดอุบลฯ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC UBON) ได้ร่วมจัดกิจกรรม " คัมโฮม อุบล (COME HOME UBON) " ขึ้นในวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม 9 ชั้น (อุบลโฮเต็ล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการกระตุ้นเมืองเก่าให้กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง

โดยใช้คอนเซ็ปของการชวนคนมาเที่ยวบ้าน จัดพื้นที่ในการนำเสนอ แบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนห้องนั่งเล่น โซนห้องครัว โซนเพื่อนบ้าน โซนโรงรถ เปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์เมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงเทศกาลงานแห่เทียนพรรษา และเล่าเรื่องความเป็นมาของอุบล ฯ โดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่อุบลราชธานี (YEC UBON) สร้างพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงงานแห่เทียนพรรษาในรูปแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

เชิญนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คัมโฮม อุบล (COME HOME UBON) ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ บริเวณโรงแรม 9 ชั้น (อุบลโฮเต็ล) จังหวัดอุบลราชธานี 

เวลาทำการม่วน
วันที่ 18,19,22 เปิดทำการ 15.00-22.00 น.
วันที่ 20,21(วันแห่เทียน) เปิดทำการ 08.00-22.00 น. 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511