guideubon

 

ทำเนียบแชมป์ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ พ.ศ.2547-2565

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนอุบล-02.jpg

แม้ว่างานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการจัดมานับเป็นเวลาร้อยกว่าปี มีการประกวดต้นเทียนกันมาเนิ่นนาน แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานการรวบรวมคุ้มวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดต้นเทียนอย่างเป็นทางการ แต่สำหรับเว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม ได้บันทึกข่าวผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี มาเป็นเวลา 18 ปีแล้ว และนี่คือทำเนียบแชมป์ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ ที่ไกด์อุบลรวบรวมมาในรอบ 18 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2565 โดยว่างเว้น พ.ศ.2563-2564 ไม่มีการประกวดต้นเทียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ดังนี้

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนอุบล-ศรีประดู่.jpg

รางวัลชนะเลิศ 5 ครั้ง

ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ได้แก่
- วัดศรีประดู่ รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2547, 2550, 2554, 2561, 2562

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนอุบล-ไชยมงคล.jpg

รางวัลชนะเลิศ 3 ครั้ง

ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ได้แก่
- วัดไชยมงคล รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2549, 2552, 2555
- อ.บุณฑริก รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2550, 2554, 2558
- วัดพระธาตุหนองบัว รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2551, 2556, 2560
- อ.เดชอุดม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2547, 2565 และรางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2553

- วัดบูรพา รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2548, 2549, 2552
- วัดมหาวนาราม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2555, 2556, 2557

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนอุบล-ผาสุการาม.jpg

รางวัลชนะเลิศ 2 ครั้ง

ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ได้แก่
- วัดผาสุการาม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2557, 2562
- วัดทุ่งศรีเมือง รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2559, 2561

- วัดแจ้ง รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2558, 2560 

รางวัลชนะเลิศ 1 ครั้ง

ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ได้แก่
- วัดศรีอุบลรัตนาราม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2548
- อ.นาจะหลวย รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2551
- วัดท่าวังหิน รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2553

- วัดพลแพน รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2559
- วัดหายโศก อ.วารินชำราบ รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2565

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนอุบล-03.jpg

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนอุบล-04.jpg

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนอุบล-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511