guideubon

 

เยือนชุมชน คนทำเทียน #3 วัดแจ้ง กับภารกิจ ป้องกันแชมป์สมัยที่ 2

ต้นเทียนพรรษา-วัดแจ้ง.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า คุ้มวัดแจ้ง สามารถล้มแชมป์เก่าจากวัดมหาวนาราม ซึ่งครองรางวัลชนะเลิศถึง 3 ปีติดต่อกันได้สำเร็จ ทำให้ปีนี้ ชุมชนวัดแจ้ง ต้องระดมสรรพกำลัง ความคิดทั้งหมด มาทำต้นเทียนพรรษาส่งเช้าประกวดปีนี้ เพื่อรักษารางวัลชนะเลิศให้อยู่กับวัดแจ้งอีกปี

ชมภาพเยือนชุมชน คนทำเทียน #3 วัดแจ้ง

หลวงตาจัน-วัดแจ้ง-อุบล.jpg

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 นี้ พระครูสุตจันทโสภณ หรือหลวงตาจัน เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ศูนย์รวมใจของช่างเทียน ตัดสินใจวางมือจากการติดพิมพ์ต้นเทียนในปีนี้ มอบหมายให้ พระวีระศักดิ์ อาภัสสโร เป็นผู้ติดพิมพ์ต้นเทียนแทนครับ

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดแจ้ง-02.jpg

ต้นเทียนพรรษาของ ชุมชนวัดแจ้ง มีนายเกรียงไกร พันธพัฒน์ เป็นหัวหน้าช่าง ยังคงเป็นประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ครับ แต่ปีนี้จะเพิ่มเทคนิคพิเศษเข้าไป เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่ได้เห็น จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจ

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดแจ้ง-03.jpg

 ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์ของปีที่แล้ว ทำให้ช่างเทียนทุกคนทุ่มเทกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย หวังจะนำรางวัลชนะเลิศกลับมาถวายหลวงตาจันให้ได้อีกครั้งหนึ่ง ไกด์อุบลขอเอาใจช่วยครับ

ชมภาพเยือนชุมชน คนทำเทียน #3 วัดแจ้ง

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดแจ้ง-04.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดแจ้ง-05.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดแจ้ง-07.jpg

ชมภาพเยือนชุมชน คนทำเทียน #3 วัดแจ้ง

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511