guideubon

 

พลิกโฉมเทียนพรรษาอุบลราชธานี สู่ยุคดิจิทัล

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-01.jpg

เชิญสัมผัสประสบการณ์การชมนิทรรศการศิลปะดิจิทัลในรูปแบบ VR และ AR ที่จะพลิกโฉมเทียนพรรษาอุบลราชธานี สู่ยุคดิจิทัล กับนิทรรศการศิลปะรูปแบบใหม่ "ราชธานีศรีวะนาไล" ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานโครงการวิจัย การเปลี่ยนรูป "ราชธานีศรีวะนาไล" ผ่านวิธีพหุสัมผัส สู่สุนทรียะเชิงสัมพันธ์ THE TRANSFORMATION OF "RATCHATHANI SIWANALAI" INTO RELATIONAL AESTHETICS THROUGH MULTISENSORY. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคมน ตั้งจิตติเลิศ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-07.jpg

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-02.jpg

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-03.jpg

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-04.jpg

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-05.jpg

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511