guideubon

 

ประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบล ปี 58 เปิดกว้าง รับสาวงามจากอาเซียน

MissUbonCandleFestival-2015-02.jpg

ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี นอกจากกิจกรรมการประกวดต้นเทียนพรรษาแล้ว กิจกรรมการประกวดสาวงามเทียนพรรษา ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน มีสาวงามจากทั่วประเทศให้ความสนใจเดินทางมาสมัครเข้าประกวดในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก เว้นไปเพียงปีที่แล้ว (พ.ศ.2557) ที่รับสมัครเฉพาะสาวงามที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น

สำหรับการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2558 นี้ จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประกวดนางงามเทียนพรรรษาประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อ " Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2015 & Miss AEC " มีระเบียบการประกวด ดังนี้

MissUbonCandleFestival-2015-01.jpg

Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. มีสัญชาติไทย, เวียดนาม, พม่า, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และ กัมพูชา
2. เพศหญิงโดยกำเนิด
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
4. มีอายุระหว่าง 18-25ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2533 –2540)
5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตร หรือตั้งครรภ์มาก่อน จนถึงและในระหว่างการประกวด
7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ หรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
8. กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างๆได้ดี
11. มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม
12. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆหากได้รับตำแหน่ง

หมายเหตุ : ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครรวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

MissUbonCandleFestival-2015-03.jpg

หลักฐานการสมัคร

1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านและสูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 1 เดือน)
5. ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

จำนวนผู้สมัคร

รับสมัครไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และจะทำการคัดเลือกให้เหลือ 30 คน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

MissUbonCandleFestival-2015-04.jpg

ขั้นตอนการประกวด

1. วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 รอบคัดเลือกและแสดงความสามารถ ณ ลานกลาง ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

- เวลา 10.00 น. ลงทะเบียน รับเบอร์ พร้อมการแต่งกาย ชุดกีฬา เสื้อขาวเข้ารูป- กระโปรง (ชุดผู้เข้าประกวดจัดหาเอง ) รองเท้าผ้าใบ ไม่สวมถุงน่อง
- เวลา 13.00 น. คัดเลือกบนเวทีกลาง เหลือ 30 คนและจับสลากหมายเลข
- เวลา 15.00 น. แสดงความสามารถพิเศษ (ชุดการแสดงผู้เข้าประกวดจัดหาเอง)

2. วันที่ 29 ธันวาคม 2558 รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุม ไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

- เวลา 15.00 น. ผู้เข้าประกวดพร้อมกัน ณ หอประชุม ไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
- เวลา 18.00 น. ประกวด ชุดราตรีสั้น (ผู้เข้าประกวดจัดหาเอง) รองเท้าส้นสูง หุ้มส้น หรือสายรัดส้น สูงขนาด 3 – 5 นิ้ว ไม่เสริมด้านหน้าหรือพื้นเด็ดขาด (ถ้าผิดระเบียบจะไม่อนุญาตให้ขึ้นประกวดโดยเด็ดขาด)
- ประกาศรางวัล นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี และ นางงาม AEC

ช่องทางการสมัคร

1. Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งใบสมัคร ได้ที่ เมดิแคร์คลินิก ทุกสาขา
3. ส่งใบสมัครได้ที่ สถานีวิทยุ ในเครือ สีสัน มีเดีย เฮ้าส์ FM 93.5 MHz / FM 92.0 MHz ( สีสัน มีเดีย เฮ้าส์ ถนนเทพโยธี ทางเข้าสนามบิน )

MissUbonCandleFestival-2015-05.jpg

รางวัลสำหรับผู้ชนะในการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2015

- เงินรางวัล 50,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 20,000 และ อื่นๆ

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2015

- เงินรางวัล 30,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย / Gift Voucher จากเมดิแคร์ 15,000 และ อื่นๆ

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2015

- เงินรางวัล 20,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย / Gift Voucher จากเมดิแคร์ 12,000 และ อื่นๆ

รางวัลพิเศษ

4. รางวัล MISS AEC International 2015 เงินรางวัล 20,000 บาท /ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 15,000 และ อื่นๆ

5. รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และ อื่นๆ

6. รางวัลขวัญใจช่างภาพ เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และ อื่นๆ

7. รางวัลผิวสวยหน้าใส By เมดิแคร์ เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และ อื่นๆ

Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511