guideubon

 

ต้นเทียนวัดเมืองเดช ออกเดินทางตั้งแต่ตี 5 เพื่อร่วมงานเทียนอุบลฯ

ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-ออกเดินทาง-01.jpg

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ วัดเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอเดชอุดม  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเดชอุดม และประชาชนในพื้นที่อำเภอเดชอุดม ร่วมใจเคลื่อนขบวนรถเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม ประเภท แกะสลักขนาดใหญ่ จากวัดเมืองเดช ไปยัง บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยในส่วนของลำต้น แกะสลักเป็นภาพลายบัวกลุ่ม ลักษณะแบบเป็นรูปมงกุฎชัย ลำต้นแกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติปางทรงพระเมาลี  ส่วนหน้าเป็นภาพพญามุจจลินท์นาคราช ภาพพุทธประวัติปางตรัสรู้และธรรมจักร ภาพพญาหงส์และภาพคชปักษีนำ ภาพซุ้มพระอริยสงฆ์เจ้า ท้ายสุดจะเป็นภาพทิพย์วิมานของเหล่าเทวะอินทร์ พรหม นางฟ้า เทวดาทั้งหลาย 

เพื่อส่งเข้าประกวดในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565  ภายใต้ชื่อ "121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ของอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดชอุดม 18 แห่ง

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-ออกเดินทาง-02.jpg

ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-ออกเดินทาง-03.jpg

ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-ออกเดินทาง-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511