guideubon

 

กรมการศาสนาสั่งงดจัดกิจกรรมเข้าวัด งานแห่เทียนอุบล ส่อแววงดจัด

งานแห่เทียนอุบล63-งดจัด-01.jpg

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ลงนามประกาศกรมการศาสนา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 ความว่า

ตามที่กรมการศาสนาได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 นั้น 

เนื่องจากขณะนี้ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว กรมการศาสนาจึงของดการจัดกิจกรรมเข้าวัตปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 

งานแห่เทียนอุบล63-งดจัด-02.jpg

จากประกาศของกรมการศาสนาดังกล่าว กิจกรรมวันธรรมสวนะ ที่สำคัญๆ ในช่วงนั้นได้แก่ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 และวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2563 

โดยที่งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 โดยปกติจะจัดตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประกอบกับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัดโดยตรง ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 จะต้องงดจัดไปโดยปริยาย  

ล่าสุด วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มีมติ งดจัดงาน 1 ปี

งานแห่เทียนอุบล63-งดจัด-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511