guideubon

 

วัฒนธรรมข้ามภาค คอยพบกับเรือพนมพระ สุราษฎร์ฯ ในงานแห่เทียนอุบลฯ

เรือพนมพระ-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

จากการที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทำพิธีลงนาม "โครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (MOU)" ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ในสมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นต้นมา โดยมีเนื้อหาหลักๆ ของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด จะเป็นการแลกเปลี่่ยนวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทั้งของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และงานประเพณีชักพระ ภายใต้แนวคิด "เข้าพรรษาเที่ยวอุบล ออกพรรษาเที่ยวสุราษฎร์" นั้น

เรือพนมพระ-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกันอีกครั้ง ทุกภาคส่วนได้เห็นพ้องร่วมกันว่าจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผ่านงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสองภาค

เรือพนมพระ-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะได้นำรถพนมพระ จากสำนักสงฆ์แหลมท้องทราย เป็นฑูตวัฒนธรรมเข้าร่วมโชว์ความสวยงามของประเพณีชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  "สุราษฎร์ธานีศรีวิชัย สู่ อุบลราชธานีศรีวนาลัย" ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 นี้

เรือพนมพระ-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี เป็นเป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ในขณะที่งานประเพณีชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ ซึ่งได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษผ่านกาลเวลามาช้านานเช่นเดียวกัน

เรือพนมพระ-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

ผลจากการลงนามความร่วมของทั้งสองจังหวัด ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ดือนกรกฎาคม นักท่องเที่ยวจะได้เห็นประเพณีชักพระของชาวสุราษฎร์ ในขณะเดียวกัน ในวันออกพรรษาที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ ขบวนต้นเทียนพรรษาของชาวอุบล ก็จะได้ไปอวดโฉมในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเช่นกัน นับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งสองจังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี และสุราษฏร์ธานี ถือเป็นจังหวัดคู่มิตรด้านการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์วัฒนธรรมวิถีไทยชาวพุทธ จากภูผา... สู่มหาสมุทร มี 15 เรื่องน่าสนใจ ชวนรู้ ดังนี้

เมืองดอกบัวงาม-เมืองร้อยเกาะ-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511