guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดทำต้นเทียน ร่วม 3 ล้านบาท

งานแห่แทียน-อุบล-2558-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ดังนี้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ , กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ชมและสัมผัสวิถีชีวิตในการตกแต่งเทียน, กิจกรรมถนนสายธรรม สายเทียน,

วันที 29 กรกฎาคม 2558 ชมการประประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง, พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน,  

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 พิธีมหาเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม,และกิจกรรมรวมเทียน การตั้งแสดงต้นเทียนพรรษาทุกประเภทจากคุ้มวัด ชุมชม ในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2558 ชมการแสดงแสง สี แสง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน,

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ชมพิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรสวยงามตระการตา

ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณจำนวนรวม 2,840,000 บาท ในการจัดทำต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษาให้กับคุ้มวัด ชุมชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้

- ต้นเทียนขนาดใหญ่   ต้นละ 120,000 บาท จำนวน 10 ต้น

- ต้นเทียนขนาดกลาง  ต้นละ   80,000 บาท  จำนวน 13 ต้น 

- ต้นเทียนขนาดเล็ก    ต้นละ   40,000 บาท  จำนวน  4  ต้น

- ขบวนแห่               ขบวนละ 30,000 บาท จำนวน 16 ขบวน

ต้นเทียนขนาดใหญ่

1 วัดทุ่งศรีเมือง (ติดพิมพ์) 120,000.-
2 วัดมหาวนาราม (ติดพิมพ์) 120,000.-
3 วัดศรีประดู่ (ติดพิมพ์) 120,000.-
4 วัดแจ้ง (ติดพิมพ์) 120,000.-
5 วัดบูรพา (ติดพิมพ์) 120,000.-
6 วัดพลแพน (ติดพิมพ์) 120,000.-
7 วัดทุ่งศรีเมือง (แกะสลัก) 120,000.-
8 วัดศรีอุบลรัตนาราม (แกะสลัก) 120,000.-
9 วัดพระธาตุหนองบัว (แกะสลัก) 120,000.-
10 วัดไชยมงคล (แกะสลัก) 120,000.-

ต้นเทียนขนาดกลาง

1 ชุมชนวัดเลียบ (ติดพิมพ์) 80,000.-
2 มจฬ. (วัดมหาวนาราม) (ติดพิมพ์) 80,000.-
3 วัดพลแพน (ติดพิมพ์) 80,000.-
4 วัดศรีประดู่ (ติดพิมพ์) 80,000.-
5 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ติดพิมพ์) 80,000.-
6 ชุมชนวัดมหาวนาราม (ติดพิมพ์) 80,000.-
7 วัดปทุมมาลัย (แกะสลัก) 80,000.-
8 วัดเลียบ (แกะสลัก) 80,000.-
9 วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (แกะสลัก) 80,000.-
10 วัดกลาง (แกะสลัก) 80,000.-
11 วัดกุดคูณ (แกะสลัก) 80,000.-
12 วัดสุทัศนาราม (แกะสลัก) 80,000.-
13 วัดพระธาตุหนองบัว (แกะสลัก) 80,000.-

ต้นเทียนขนาดเล็ก

1 วัดพลแพน (ติดพิมพ์) 40,000.-
2 ชุมชนมูลน้อย (ติดพิมพ์) 40,000.-
3 วัดสารพัฒนึก (ติดพิมพ์) 40,000.-
4 วัดกลาง (แกะสลัก) 40,000.-

งานแห่แทียน-อุบล-2558-03.jpg

งานแห่แทียน-อุบล-2558-04.jpg

งานแห่แทียน-อุบล-2558-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511