guideubon

 

สวนสัตว์อุบลฯ เปิดเทศกาลทุ่งดอกเทียน งานแห่เทียนอุบล 2566

ดอกเทียนเรืองแสง-UbonZoo-01.jpg

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง อุบลราชธานี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลทุ่งดอกเทียน “ทุ่งดอกเทียน เทียนเรืองแสง หนึ่งเดียวในโลก” เพื่อสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ร่วมอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานี สืบทอดมาตั้งแต่โบราณให้คงอยู่สืบต่อไป

ดอกเทียนเรืองแสง-UbonZoo-02.jpg

ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดทำดอกเทียนในคอนเซป "ทุ่งดอกเทียนเรืองแสง" หนึ่งเดียวในโลก เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นเมืองแห่งแสงแรก-แสงธรรม-แสงเทียน และแสงโซล่าเซลล์ ภายใต้แนวคิด แสงเทียน ต้อนรับประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566

การตกแต่งลวดลายได้รับแรงบันดาลใจจาก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดเรืองแสง พร้อมลายภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ ผาแต้ม ความสวยงามของทุ่งดอกเทียน ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวตามลวดลายที่เกิดจากการปักดอกเทียนทีละดอก เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่

ทุ่งดอกเทียนเรืองแสง สวนสัตว์อุบลราชธานี หนึ่งเดียวในโลก 1 ปี มี 1 ครั้ง สามารถชมความสวยงามได้ทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566 ดังนี้
- กลางวัน เวลา 08.30-16.30น. 
- กลางคืน เวลา 18.00-20.30น. 

ดอกเทียนเรืองแสง-UbonZoo-03.jpg

ค่าบัตรเข้าชมช่วงกลางวัน (รวมค่าชมสัตว์และทุ่งดอกเทียน)
- ผู้ใหญ่​ 100 บาท
- เด็ก​ 20​ บาท
- นักศึกษา​/ข้าราชการ (ใส่เครื่องแบบเท่านั้น)​ 50​ บาท
- ภิกษุ/สามเณร ผู้สูงอายุ ฟรี
- ค่าบริการรถรางชมสัตว์ ผู้ใหญ่ 25 บาท /เด็ก 10 บาท
- รถกอล์ฟ 300 บาท/1.30 ชม.

ค่าบัตรเข้าชมช่วงกลางคืน (ชมทุ่งดอกเทียน และมีสัตว์ขนาดเล็กให้ชมใกล้กับทุ่งดอกเทียน)
- ผู้ใหญ่70 บาท
- เด็ก 20 บาท

หมายเหตุ ค่าจอดรถตามปกติ
สอบถามเพิ่มเติม
โทร 093-3209369
ทักแชทแฟนเพจ : สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo

ดอกเทียนเรืองแสง-UbonZoo-04.jpg

ดอกเทียนเรืองแสง-UbonZoo-05.jpg

ดอกเทียนเรืองแสง-UbonZoo-06.jpg

ดอกเทียนเรืองแสง-UbonZoo-07.jpg

ดอกเทียนเรืองแสง-UbonZoo-08.jpg

ดอกเทียนเรืองแสง-UbonZoo-09.jpg

ดอกเทียนเรืองแสง-UbonZoo-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511