guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ประกวดต้นเทียน-กันทรารมย์-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้จัดการประกวดตันเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการประกวดดับเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกันทรารมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดแสนสุข (มมร.)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไต้แก่ อำเภอน้ำขุ่น
รางวัลชมเซย ได้แก่ อำเภอโขงเจียม
รางวัลชมเชย ไต้แก่ อำเภอนาตาล

ประกวดต้นเทียน-กันทรารมย์-02.jpg
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกันทรารมย์

ประกวดต้นเทียน-วัดแสนสุข-01.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดแสนสุข (มมร.)

ประกวดต้นเทียน-น้ำขุ่น-01.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไต้แก่ อำเภอน้ำขุ่น

ประกวดต้นเทียน-โขงเจียม-01.jpg
รางวัลชมเซย ได้แก่ อำเภอโขงเจียม

ประกวดต้นเทียน-นาตาล-01.jpg
รางวัลชมเชย ไต้แก่ อำเภอนาตาล

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก

ประกวดต้นเทียน-กันทรารมย์-04.jpg

ประกวดต้นเทียน-กันทรารมย์-03.jpg

ประกวดต้นเทียน-กันทรารมย์-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511