guideubon

 

เปิดโลโก้งานแห่เทียนอุบล ปี 2565

logo-งานแห่เทียนอุบล65-01.jpg

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการและเลขานุการแต่ละฝ่าย ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี  2565

ในปีนี้เป็นปีที่ 121 ของการจัดงาน  ได้ร่วมกันพิจารณาชื่อการจัดงานว่า “งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี  2565” ภายใต้ธีมงาน “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา”  เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีมาสคอตคือ น้องเทียนธรรม และน้องเทียนหอม   

กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น  พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตคนทำเทียน การแสดงวิถีชุมชนเฮือนอีสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น อัตลักษณ์เมืองอุบล  การแสดงศิลปวัฒนธรรม  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  กิจกรรม Land Mark  ทุ่งดอกไม้และผีเสื้อ หล่อเทียนบูชาธรรม  สาธิตและจัดทำของที่ระลึกจากเทียน  ณ ทุ่งศรีเมือง / การประดับตกแต่งเมืองและคุ้มวัด   พิธีเวียนเทียน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม  การจัดแสดงและประกวดต้นเทียนพรรษา การแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน พิธีปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน  การแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน และพิธีมอบรางวัลประกวดต้นเทียนพรรษา  จัดแสดงต้นเทียนพรรษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด  รวมทั้งกิจกรรม เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน 

logo-งานแห่เทียนอุบล65-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511