guideubon

 

เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2565

เทศบาลเมืองเดช-แห่เทียนพรรษา-01.jpg

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของชาวอำเภอเดชอุดมให้คงอยู่สืบไป

โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต 4  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตอำเภอเดชอุดม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกกิ่งชาดอำเภอเดชอุดม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเดชอุดม ประธานชุมชนทุกชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเดชอุดมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรา 2019 อย่างเคร่งครัด

เทศบาลเมืองเดช-แห่เทียนพรรษา-02.jpg

เทศบาลเมืองเดช-แห่เทียนพรรษา-03.jpg

เทศบาลเมืองเดช-แห่เทียนพรรษา-04.jpg