guideubon

 

อุบลฯ จัดแน่!! งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

อุบลจัดแน่-งานแห่เทียน-01.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

สำหรับปี พ.ศ.2565 วันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันว่า สมควรจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเค่งครัด แต่คงสาระสำคัญของงานแห่เทียนเต็มรูปแบบ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในรายการ "ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบล" ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้ เหลือเวลาประมาณซัก 2 เดือนนิดๆ ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า จะคงรูปแบบของงานสำคัญไว้อย่างครบถ้วน จะมีการปรับในเรื่องของมาตรการที่จะให้ลดความแออัด ลดการเบียดเสียด ให้มีระยะห่างเพิ่มมากขึ้น 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่สวยงามระดับโลกเลยก็ว่าได้ เพราะชาวต่างชาติก็มาชมมาชื่นชม แล้วก็ถ่ายทอดไปประเทศของเขา ทำสารคดีก็มี พี่น้องประชาชนชาวไทยเองถ้าพูดถึงเทียนพรรษา ก็ต้องอุบลราชธานี เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ สืบทอดกันมานานนับถึงปี 2565 ปีนี้ก็ 121 ปีแล้ว แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรม ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ของผู้คนทั้งจังหวัด เป็นภาพสะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คน ที่มีความศรัทธาแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น

"ปีนี้ ยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับว่า เราจะร่วมกันที่จะจัดงานให้คงความสวยงาม คงความเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรัดกุมที่สุดนะครับ อนุรักษ์รักษาธำรงรักษาประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเอาไว้นะครับ" ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวปิดท้ายเรื่องงานแห่เทียน

ติดตามข้อมูลการจัดงานแห่เทียนอุบลฯ คลิกที่นี่
http://www.guideubon.com/2.0/candlefestival/

อุบลจัดแน่-งานแห่เทียน-02.jpg

อุบลจัดแน่-งานแห่เทียน-03.jpg

อุบลจัดแน่-งานแห่เทียน-04.jpg

อุบลจัดแน่-งานแห่เทียน-05.jpg

อุบลจัดแน่-งานแห่เทียน-06.jpg

อุบลจัดแน่-งานแห่เทียน-07.jpg

อุบลจัดแน่-งานแห่เทียน-08.jpg

อุบลจัดแน่-งานแห่เทียน-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511