guideubon

 

สรุปรายชื่อต้นเทียน งานแห่เทียนอุบลฯ 2562

รายชื่อต้นเทียน-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณรอบสนามทุ่งศรีเมือง 

สำหรับปี พ.ศ.2562 นี้ มีต้นเทียนพรรษาเข้าร่วม ทั้งประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ เทียนโบราณ ขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 53 ต้น ดังนี้

ต้นเทียนพรรษา-วัดทุ่งศรีเมือง-02.jpg

ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

 1. วัดทุ่งศรีเมือง
 2. วัดเมืองเดช
 3. วัดผาสุการาม
 4. วัดพระธาตุหนองบัว
 5. วัดศรีอุบลรัตนาราม
 6. วัดไชยมงคล

ต้นเทียนพรรษา-วัดศรีประดู่-02.jpg

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

 1. วัดศรีประดู่
 2. วัดแจ้ง
 3. วัดพลแพน
 4. วัดบูรพาราม

ต้นเทียนพรรษา-วัดพระธาตุหนองบัว-02.jpg

ประเภทแกะสลักขนาดกลาง

 1. วัดกลาง
 2. วัดศรีแสงทอง
 3. อำเภอเขมราฐ
 4. อำเภอม่วงสามสิบ
 5. วัดกุดคูณ
 6. วัดเลียบ
 7. วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ต้นเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-02.jpg

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

 1. อำเภอตระการพืชผล
 2. วัดท่าวังหิน
 3. วัดมหาวนาราม
 4. ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
 5. อำเภอเขื่องใน
 6. วัดสุทัศนาราม
 7. อำเภอนาจะหลวย

ต้นเทียนพรรษา-อำเภอน้ำขุ่น-02.jpg

ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

 1. วัดปทุมมาลัย
 2. อำเภอน้ำขุ่น
 3. อำเภอกันทรารมย์
 4. อำเภอนาเยีย
 5. อำเภอนาตาล
 6. อำเภอศรีเมืองใหม่
 7. อำเภอโขงเจียม
 8. วัดแสนสุข(มมร.)
 9. อำเภอน้ำยืน
 10. อำเภอสำโรง

ต้นเทียนพรรษา-วัดหายโศก-02.jpg

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

 1. วัดหายโศก
 2. อำเภอโพธิ์ไทร
 3. อำเภอทุ่งศรีอุดม
 4. อำเภอดอนมดแดง
 5. วัดสารพัฒนึก
 6. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 7. วัดนาควาย
 8. อำเภอกุดข้าวปุ้น
 9. มจร.

ต้นเทียนพรรษา-สว่างวีระวงศ์-02.jpg

ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

 1. อำเภอสว่างวีระวงศ์
 2. วัดหลวง อ.พิบูลฯ
 3. เทศบาลตำบลเมืองเดช
 4. วัดชัยอุดมฃ
 5. อำเภอบุณฑริก

ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

 1. อำเภอสิรินธร
 2. วัดโพธิ์ตาก
 3. อำเภอตาลสุม
 4. วัดเวียงเกษม
 5. วัดภูเขาแก้ว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511