guideubon

 

งานแห่เทียนอุบลฯ 2562 เชิญเทียนพรรษาทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด

งานแห่เทียนอุบล-ช่างเทียนทั่วประเทศ-01.jpg

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเลขานุการคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ในที่ประชุมเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ได้นำเสนอแผนงาน ที่รับผิดชอบ และงบประมาณ เพื่อเตรียมนำข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมระดับจังหวัดในวันที่23 พฤษภาคม 2562

งานแห่เทียนอุบล-ช่างเทียนทั่วประเทศ-02.jpg

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2562 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น พิธีเปิดเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา การแสดงแสงสีเสียงแห่เทียนภาคกลางคืน กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง ขบวนแห่เทียนพรรษ การประกวดต้นเทียนพรรษา และกิจกรรมอื่นๆ

งานแห่เทียนอุบล-ช่างเทียนทั่วประเทศ-03.jpg

และในปีนี้ เปิดโอกาสให้ช่างเทียนพรรษาจากต่างจังหวัด นำต้นเทียนมาร่วมประกวดประชันฝีมือกับช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานีด้วย

การจัดงานปีนี้มีการตั้งงบประมาณเบื้องต้นไว้ ประมาณ 10 ล้านบาท

งานแห่เทียนอุบล-ช่างเทียนทั่วประเทศ-04.jpg

ข่าวโดย กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511