guideubon

 

นายกฯ ประยุทธ์ เปิดเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลฯ 2561

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-01.jpg

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 มีชื่องานว่า "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน"  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ที่ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-02.jpg

ในโอกาสนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-03.jpg

โดยทันทีที่เดินทางมาถึงมณฑลพิธี ทุ่งศรีเมือง สถานที่จัดงาน นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี หรือเจ้าเมืองคนแรก จากนั้นนำคณะรัฐมนตรีร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-04.jpg

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมชมการแสดง พิธีเปิดงาน เทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 โดยเป็นการแสดงเล่าถึงตำนานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวอุบลราชธานี ซึ่งจัดสืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ในรัชกาลที่ 5 มาปกครองมณฑลอีสาน และริเริ่มให้มีการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาขึ้น

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-05.jpg

นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมาร่วมกันสร้างสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคี ตนอยากให้งานเช่นนี้เกิดขึ้นในทุกๆ จังหวัด โดยนำเอกลักษณ์ของตนเองมาเผยแพร่และสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้นำพุทธศาสนามาหลอมรวม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของคนอุบลฯ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมรายได้ของจังกวัด โดยสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมต่อยอดศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-06.jpg

ภายหลังการกล่าวเปิดงานแล้ว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ทำพิธีเปิดงานตามแบบประเพณีดั้งเดิม คือหัวหน้าช่างเทียนจะเป็นผู้สวมยอดต้นเทียน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สวมยอดต้นเทียนถือเป็นการเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-07.jpg

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้นั่งสามล้อถีบ ไปชมการจัดงาน "ชื่นสุขี ที่ศรีวะนาไล" บริเวณลานขวัญเมือง หน้าอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า โดยได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ก่อนจะชมการแสดงสินค้าโอท็อป ของดีเมืองอุบลฯ พร้อมกับถ่ายรูปที่ขัวน้อย ซึงจำลองมาจากแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของบ้านชีทวน ก่อนจะเดินทางกลับที่พัก โดยมีกำหนดการประชุม ครม. ในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ค.61) ที่โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-08.jpg

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-09.jpg

 

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511