guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี 2561

ต้นเทียนพรรษา-วัดทุ่งศรีเมือง-01.jpg

ผลการตัดสิน การประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่


ต้นเทียนพรรษา-วัดทุ่งศรีเมือง-02.jpg

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดทุ่งศรีเมือง ได้รับรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ต้นเทียนพรรษา-อำเภอเดชอุดม-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดเมืองเดช ได้รับรางวัลเงินสด 180,000 บาท พร้อมถ้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ต้นเทียนพรรษา-วัดผาสุการาม-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดผาสุการาม ได้รับรางวัลเงินสด 150,000 บาท พร้อมถ้วยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

- วัดเลียบร่วมกับอำเภอนาจะหลวย
- อำเภอบุณฑริก
- วัดชัยมงคล

ต้นเทียนพรรษา-อำเภอนาจะหลวย-วัดเลียบ-01.jpg
วัดเลียบร่วมกับอำเภอนาจะหลวย

ต้นเทียนพรรษา-อำเภอบุณฑริก-01.jpg
อำเภอบุณฑริก

 

ต้นเทียนพรรษา-วัดไชยมงคล-01.jpg
วัดไชยมงคล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511