guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี 2561

ต้นเทียนพรรษา-วัดศรีประดู่-01.jpg

ผลการตัดสิน การประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ต้นเทียนพรรษา-วัดศรีประดู่-02.jpg

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดศรีประดู่ ได้รับรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ต้นเทียนพรรษา-วัดแจ้ง-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดแจ้ง ได้รับรางวัลเงินสด 180,000 บาท พร้อมถ้วยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ต้นเทียนพรรษา-วัดพลแพน-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดพลแพน ได้รับรางวัลเงินสด 150,000 บาท พร้อมถ้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

ต้นเทียนพรรษา-วัดบูรพา.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่วัดบูรพาราม ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511