guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2558 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2558 

ต้นเทียนพรรษา-วัดแจ้ง.jpg
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดแจ้ง

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดใหญ่-วัดมหาวนาราม.jpg
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วัดมหาวนาราม

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดใหญ่-วัดพลแพน.jpg
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดพลแพน

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดใหญ่-วัดศรีประดู่.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดศรีประดู่

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดใหญ่-วัดบูรพาราม.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดบูรพาราม

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511