guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2558 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2558 

ต้นเทียนพรรษา-มหามกุฏราชวิทยาลัย.jpg
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดกลาง-วัดสุปัฏนาราม.jpg
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดกลาง-มหาจุฬาลงกรณ์อุบลราชธานี.jpg
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดกลาง-ชุมชนวัดพลแพน.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดพลแพน

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดกลาง-ศุนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511