guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2558 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2558 

ต้นเทียนพรรษา-อำเภอทุ่งศรีอุดม.jpg
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอทุ่งศรีอุดม

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดเล็ก-ชุมชนมูลน้อย.jpg
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนมูลน้อย

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดเล็ก-วัดสารพัฒนึก.jpg
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดสารพัฒนึก

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดเล็ก-ศรีเมืองใหม่.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอศรีเมืองใหม่

 

ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดเล็ก-ดอนมดแดง.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอดอนมดแดง

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511