guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2558 ประเภทเทียนโบราณ

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2558 

ต้นเทียนพรรษา-อบตนาเจริญ.jpg
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

 

ต้นเทียนพรรษา-เทียนโบราณ-เดชอุดม1.jpg
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม 2

 

ต้นเทียนพรรษา-เทียนโบราณ-สว่างวีระวงศ์.jpg
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสว่างวีระวงศ์

 

ต้นเทียนพรรษา-เทียนโบราณ-พิบูลมังสาหาร.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอพิบูลมังสาหาร 1

 

ต้นเทียนพรรษา-เทียนโบราณ-พิบูลมังสาหาร-วัดหลวง.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอพิบูลมังสาหาร 2

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511