guideubon

 

คืบหน้า การประชุมจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2558

งานแห่แทียน-อุบล-2558-01.jpg

วันที่ 27 เมษายน 2558 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15- 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

คณะกรรมการจัดงานฯ ทั้ง 23 ฝ่าย ได้แจ้งที่ประชุมถึงความคืบหน้าการเตรียมงาน ซึ่งในบางกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับงานของฝ่ายอื่นๆ ให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกันเพื่อให้กิจกรรมที่นำเสนอได้เป็นที่ประทับใจของผู้ชมงาน

แห่เทียนอุบล58-01.jpg

สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ได้กำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ไว้ โดยกำหนดพิธีเปิดเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะมีกิจกรรมแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 9, กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียนพรรษา, ถนนสายธรรม – สายเทียน, กิจกรรมด้านพุทธศาสนา เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาวันที่ 30 กรกฎาคม 2558, การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึก วันที่ 26- 31 กรกฎาคม 2558 , การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง วันที่ 29 กรกฎาคม 2558, การแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน วันที่ 30- 31 กรกฎาคม 2558, การประกวดต้นเทียนพรรษา วันที่ 30- 31 กรกฎาคม 2558,พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียน วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และการตั้งแสดงต้นเทียนพรรษาที่ชนะการประกวด ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 

จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้สนในร่วมเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดในกิจกรรมต่างๆ ได้ที่แฟนเพจงานแห่เทียนอุบลฯ อย่างเป้นทางการได้ที่ แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511