guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ มอบ 2.55 ล้านบาท หนุนทำต้นเทียนและขบวนรำ

เทศบาลนคร-ต้นเทียน-ขบวนรำ-01.jpg

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธี และตัวแทนชุมชนทำต้นเทียน และสถานศึกษาที่ร่วมขบวนแห่เทียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้ารับมอบเงินสนับสนุนต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 

เทศบาลนคร-ต้นเทียน-ขบวนรำ-02.jpg

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวกับไกด์อุบลว่า งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ชาวอุบลฯ ยังมีความรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แม้จะมีเวลาในการเตรียมจัดงานไม่มากนัก แต่ด้วยจิตวิญญาณของคนอุบล จึงต้องออกมาขับเคลื่อนงานประเพณีที่เป็นอัตตาลักษณ์ของชาวอุบล ให้กลับมาคึกคักและยิ่งใหญ่เหมือนทุกครั้ง  

วันนี้ ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่ชุมชน สถานศึกษา สื่อมวลชน ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยาน แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจของชาวอุบลราชธานี  ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี  ยินดีสนับสนุนงบประมาณงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณทุกชุมชน สถานศึกษาทุกแห่ง ที่ได้เสียสละร่วมกันทำงาน เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี ดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

เทศบาลนคร-ต้นเทียน-ขบวนรำ-03.jpg

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี กล่าวกับไกด์อุบลว่า จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาติดต่อกันมาในปีนี้เป็นปีที่ 121 โดยใช้ชื่อในการจัดงาน “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นผู้ให้การสนับสนุนต้นเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งปีนี้ มีต้นเทียนจำนวน 12 ต้น เป็นต้นเทียนขนาดใหญ่ 4 ต้น ต้นเทียนขนาดกลาง 7 ต้น และต้นเทียนขนาดเล็ก 1 ต้น โดยมีขบวนแห่ จำนวน 12 ขบวน มอบเงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้น 2,550,000 บาท ดังนี้

สนับสนุนการจัดทำต้นเทียน
1. ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ต้นละ 200,000 บาท
- วัดไชยมงคล
- วัดพระธาตุหนองบัว
2. ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ต้นละ 200,000 บาท
- วัดบูรพา
- วัดพลแพน
3. ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง ต้นละ 150,000 บาท
- วัดกลาง
- วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
- วัดสุทัศนาราม
- วัดแจ้ง
4. ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ต้นละ 150,000 บาท
- วัดใต้ท่า
- ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
5. ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก ต้นละ 100,000 บาท
- วัดสารพัฒนึก

สนับสนุนขบวนรำ จำนวน 12 ขบวนๆ ละ 50,000 บาท
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- โรงเรียนนารีนุกูล
- มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
- โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
- โรงเรียนพุทธเมตตา
- โรงเรียนอาเวมารีอา
- โรงเรียนปทุมพิทยาคม
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
- โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
- โรงเรียนอุบลวิทยาคม
- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เทศบาลนคร-ต้นเทียน-ขบวนรำ-04.jpg

เทศบาลนคร-ต้นเทียน-ขบวนรำ-05.jpg

เทศบาลนคร-ต้นเทียน-ขบวนรำ-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511