guideubon

 

ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว 22-28 ก.ค.64

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-01.jpg

ปกติในวันอาสาฬหบูชาของทุกปี ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เพราะจะเป็นวันที่ต้นเทียนทุกต้น จะเคลื่อนเข้ามาตั้งแสดงรวมกันที่บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง รอการตัดสินจากคณะกรรมการ และเตรียมเข้าร่วมขบวนแห่เทียนอันยิ่งใหญ่ในวันรุ่งขึ้น คือ วันเข้าพรรษา

แต่เนื่องจากตั้งแต่ปี 2563 เป้นต้นมา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาต้องงดไป แต่จังหวัดอุบลราชธานี ก็ยังได้สืบสานงานประเพณีติดต่อกันมา โดยในปี 2563 จัดแสดงต้นเทียนภายในทุ่งศรีเมือง และปีนี้ พ.ศ.2564 จัดแสดงต้นเทียนตามคุ้มวัดต่างๆ

ไกด์อุบลไม่ได้จะเชิญชวนไปชมต้นเทียนจริง เพื่อลดการเดินทาง ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ตระเวนไปเก็บภาพมาฝากแล้วครับ เริ่มต้นที่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง เนื่องจากปีนี้ เทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จะทอดถวายที่วัดนี้ครับ

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-02.jpg

และที่วัดมหาวนารามนี้เอง อาชีวะอุบลฯ เนรมิตร “ทุ่งดอกเทียน” สืบสานงานเทียนอุบลฯ 2564 อย่างสวยงาม

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-03.jpg

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-04.jpg

และต่อจากนี้ ชมต้นเทียนแต่ละคุ้มวัดได้เลยครับ

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-05.jpgวัดมหาวนาราม

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-06.jpgวัดหายโศก

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-07.jpgวัดเลียบ

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-08.jpgวัดใต้ท่า

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-09.jpgวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-10.jpgวัดกลาง

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-11.jpgวัดไชยมงคล

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-12.jpgวัดสุทัศน์

ชมเทียน-งานเทียนอุบล-13.jpgวัดพลแพน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511