guideubon

 

ลำดับขบวนแห่เทียน งานแห่เทียนอุบล วันที่ 20 ก.ค.67

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-01.jpg

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่องาน " เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรมงามล้ำเมือง 4 แสง" กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้

1-18 กรกฎาคม 2567
กิจกรรม "เยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน" 12 คุ้มวัด

13-21 กรกฎาคม 2567
ชมการแสดง "แสงแห่งศรัทธา" VIJITR@อุบลราชธานี 7 พิกัด 15 จุดการแสดง

19 กรกฎาคม 2567 
พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ และวันรวมเทียน ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

20-21 กรกฎาคม 2567 
พิธีเปิดงานและปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง (2 วัน 2 คืน)

24 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2567
ชมกิจกรรมงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน

ไฮไลท์พิเศษสำหรับปีนี้ ชมขบวนแห่เทียนพรรษา ทั้งภาคกลางวัน และชมการแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษา สุดอลังการ ในภาคกลางคืน เต็มอิ่ม จุใจ 2 วัน 2 คืน (20-21 กรกฎาคม 2567)

สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 มีลำดับ ดังนี้

1. ป้ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-03.jpg

2. ขบวนเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

3. ขบวนเฉลิมพระเกียรติ
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

4. ขบวนเทียนโบราณ
โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ขบวนภูษาอัญญานาง
โดย สภาอุตสาหกรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-10.jpg

5. การแสดง แซ่ซ่องศรัทธา บูชาเมืองธรรม อนุบาลอุบลฯ น้อมนำ งามล้ำแสงเทียน
โดยโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
- ต้นเทียนวัดทุ่งศรีเมือง (ก.ญ.) โชว์

6. ศิลปินแห่งชาติ
โดย ชมรมหมอลำเมืองดอกบัว

7. ขบวนนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
โดยกองประกวดนางงามเทียนพรรษาฯ

8. ขบวนยักษ์คุ
โดยจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-09.jpg

9. ขบวนแอร์เอเชีย
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

10. การแสดง ออนซอนแดนธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- ต้นเทียนวัดเลียบ (กก.) โชว์

11. การแสดง แม่มณีรำถวายพระพร
โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
- ต้นเทียนหอมธนาคารไทยพาณิชย์
- ต้นเทียนเรืองแสง (ททท.อุบลราชธานี)

12. การแสดงชุด กรมหลวงสรรพสิทธิ์แปงเมือง ฮอยฮุ่งเฮืองเมืองธรรมนักปราชญ์ สดุดีจอมราชทศนาถจักรี
โดย โรงเรียนสมเด็จ
- ต้นเทียนวัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ต.ก.)
ต้นเทียน
- ต้นเทียนวัดบูรพา (ต.ญ.)
- ต้นเทียนวัดสุทัศนาราม (ก.ก.)

13. การแสดงชุด ยลถิ่นธรรมเมืองอัมพร อนุสรณ์ศรีเมืองใหม่
โดย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
- ต้นเทียน อ.ศรีเมืองใหม่ (ต.ล.
- ต้นเทียน ทต.เทพวงศา-วัดอุบมุง (ก.ก.)
- ต้นเทียน อ.สว่างวีระวงค์ (บญ.)

14. การแสดง เขื่องในเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา ฟ้อนพุทธบูชา เมืองเทียน เมืองธรรม
โดย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
- ต้นเทียน อ.เขื่องใน (ก.ก.)
- ต้นเทียน อ.นาตาล (ก.ล.)

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-05.jpg

15. การแสดง รัตนะปฏิมา ศิริวันทนา ณ อุบลราซธานี
โดย วิทยาลัยพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์
- ต้นเทียนวัดศรีประดู่ (ต.ญ.)
- ต้นเทียน อ.พิบูลมังสาหาร (บ.ล.)
- ต้นเทียน อ.ตระการพืชผล (ต.ก.)

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-14.jpg

16. การแสดง เทิดไท้องค์พ่อหลวง ฮุ่งเฮืองเมือง 4 แสง
โดยโรงเรียนพระกุมารอุบลฯ
- ต้นเทียนวัดปทุมมาลัย (ก.ก.)
- ต้นเทียนวัดพระธาตุหนองบัว (ก.ญ.)

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-08.jpg

17. การแสดง อัสสัมชัญฟ้อนทวยราษฎร์สดุดี สีบวิถีเมืองเทียนธรรม
โดย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
- ต้นเทียนวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (ก.ก.)
- ต้นเทียน ส.กุฏิไม้ (บ.ล.]
- ต้นเทียนวัดสารพัฒนึก (ต.ล.

18. การแสดง ฟ้อนกลองยาว
โดย โรงเรียนเวตวันวิทยา
- ต้นเทียนวัดเมืองเดช (ก.ญ.) โชว์ 
- ต้นเทียนวัดศรีแสงทอง (ก.ก.
- ต้นเทียนวัดใต้ท่า (ต.ญ.) 

19. การแสดงชุด อุทยานธรณี สี่แสงเมืองอุบล ชนโพธิ์ไทรเมืองดอกฟ้า ศรัทธาล้ำน้อมนำเทียน
โดย โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
- ต้นเทียน อ.โพธิ์ไทร (ก.ล.)
- ต้นเทียน อ.เหล่าเสือโก้ก (ต.ล.)
- ต้นเทียน อ.โขงเจียม (ก.ล.)

20. การแสดงชุด ทวยราษฎร์เทิดไท้ ถวายพระพรชัยมงคล ยลตระการเมืองเทียน
โดย โรงเรียนปทุมพิทยาคม
- ต้นเทียนวัดแจ้ง (ต.ญ.)
- ต้นเทียนวัดมหาวนาราม (ต.ก.)
- ต้นเทียนวัดเวตวันวิทยาราม (บล.) ชุมชนบ้านป่าก่อ-บ้านหนองแสงใต้

21. การแสดงชุด ออนซอนเขมราฐ
โดย โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
- ต้นเทียน อ.เขมราฐ (ก.ก.)
- ต้นเทียน อ.น้ำยืน (ก.ล.)

22. การแสดง Amazing ยลเทียนพรรษา เบิ่งเมืองอุบลงาม
โดย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
- ต้นเทียนวัดผาสุการาม (ก.ญ.)
- ต้นเทียน อ.สำโรง (ก.ล.)
- ต้นเทียน อ.ทุ่งศรีอุดม (บ.ญ.)

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-16.jpg

23. การแสดง กลองยาวดอนมดแดงรวมใจ
โดยกลุ่มประชาชน/โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
- ต้นเทียน อ.ดอนมดแดง (บล.)
- ต้นเทียนวัดพลแพน (ต.ญ.)
- ต้นเทียน อ.ตาลสุม (บญ.)

24. การแสดงชุด ฮุ่งแสงเมืองธรรม งามล้ำเมืองดอกบัว
โดย โรงเรียนอาเวมารีอา
- ต้นเทียนวัดกลาง (ก.ก.)
- ต้นเทียนวัดชัยอุดม (บ.ล.) บ้านชัยอุดม-ชัยเจริญ
- ต้นเทียนวัดไชยมงคล (กญ.)

25. การแสดงชุด นาเยียรวมใจ รำไทยอนุรักษณ์ภูมิปัญญา
โดย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ต้นเทียน อ.นาเยีย (ก.ก.)
- ต้นเทียน อ.น้ำขุ่น (ก.ล.)
- ต้นเทียนวัดกุดคูณ (ก.ก.)

26. การแสดงชุด ออนซอนสิริธรบ้านเฮา
โดย อบต.ฝางคำ
- ต้นเทียน อ.สิรินธร (บ.ญ.)
- ต้นเทียน อ.นาจะหลวย (ก.ก.)
- ต้นเทียน อ.เดชอุดม (ก.ญ.)

27. การแสดง กุดข้าวป้นเมืองทอผ้า น้อมวันทา ประชารักสามัคคี
โดย ทต.กุดข้าวปุ้น
- ต้นเทียน อ.กุดข้าวปุ้น (บ.ล.)
- ต้นเทียนวัดแสนสุข (ก.ล.)
- ต้นเทียน อ.ม่วงสามสิบ (ต.ก.)

28. การแสดงชุด ตำนานเมืองดอกบัว อาณาจักรล้านช้าง จำปาศักดิ์
โดย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
- ต้นเทียน อ.บุณฑริก (บ.ญ.)
- ต้นเทียนวัดแสงเกษม อ.เดชอุดม (บล.)
- ต้นเทียนชุมชนวัดศรีประดู่ (บ.ล.)
- ต้นเทียนวัดศิริสารคุณ อ.เดชอุดม

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-06.jpg

หมายเหตุ :

คำย่อที่ใช้สำหรับต้นเทียน

ก.ญ. หมายถึง แกะสลัก ขนาดใหญ่
ก.ก. หมายถึง แกะสลัก ขนาดกลาง
ก.ล. หมายถึง แกะสลัก ขนาดเล็ก

ต.ญ. หมายถึง ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ต.ก. หมายถึง ติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ต.ล. หมายถึง ติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

บ.ญ. หมายถึง เทียนโบราณดั้งเดิม ขนาดใหญ่
บ.ล. หมายถึง เทียนโบราณดั้งเดิม ขนาดเล็ก

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511